Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Екология

Развитие на концепцията за устойчиво развитие и нейното приложение в България


Развитие на концепцията за устойчиво развитие и нейното приложение в България  1. Същностна база на устойчиво развитие

Заражда се в началото на 80-те години,но корени може да се търсят още в прединдустриалната епохаА) Устойчивото развитие е развитие,което удовлетворява нуждите на настоящето поколение,без да подлагат на риск способността на бъдещите поколения да задоволяват своите нужди. Централната идея е съобразяване задоволяването на човешките потребности с ограничените природни ресурси, както и равнопоставеността между сегашното и бъдещите поколения.

Б) Устойчивото развитие е процес на промяна,в който експлоатацията на ресурсите, насоките на инвестициите, ориентацията на технологичното развитие и институционалната промяна са във взаимна хармония и подобряват както сегашния, така и бъдещия потенциал за задоволяване на човешките потребности

В) Устойчиво е развитието, при което се осигуряват основни екологични,социални и икономически услуги за всички членове на общността , без да се застрашава жизнеността на естествените, изградените и социалните системи  1. Същностни белези на устойчивото развитие:

А) цялостен комплекстен поглед върху проблемите

Б) дългосрочно ориентиран стратегически подход към бъдещето

В) постигане на баланс между икономическите ,социалните и екологичните измерения; разнопоставеност на целите в трите области и интегриране на съответните политики.

Г) постигане на ресурсно-съхраняващ управляван растеж

Д) минимално използване на невъзобновимитеми ресурси

Е) съобразяване с носещата способност на средата

Ж) равенство при достъп до ресурсите,както и при разпределението на ползите и разходите от тяхната употреба,в т.ч. и чрез отчитане на външните ефекти

З) обединяване на усилията и споделена отговност, и широко участие на всички заинтересовани страни при определяне на принципите на политиката за устойчиво развитие, както и необходимите действия за нейната реализация


Материала е изпратен от: Павлина Стоянова
Изтегли материала