Четв, 28- ми Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Развитие на счетоводството през Средновековието1 Белмер, Ф. Обща теория на счетоводството. Част втора. Варна. Печатница и хромолитография “просвещение” 1930, с. 138 В специализираната литература има различни виждания относно появата на специално лице, осъществяващо отчетнически функции. Така например руският автор Соколов посочва, че счетоводителят се появява в края на средновековието и по-конкретно през 1498 г., когато римският император Максимикиян първи е назначил първият счетоводител Христофор Щехер. (вж. Палий, В., Я. В. Соколов, Введение в теорию бухгалътерского учета. М. Финансы и статистика, 1979, с. 7

2 Думата тамплиери произлиза от temple- храм. Тяхната история е удивително доказателство за това, какво голямо значение е имало счетоводството по отношение на обслужване на банковото дело. Практически, без воденето на счетоводството е било абсолютно невъзможно тамплиерите да развият банковите и финансови услуги до степента до която те са го направили през XIII и началото на XIV век. Унищожаването на ордена от страна на френския крал Филип IV Хубави, показва, доколко централизираната държавна власт се е дразнела от силата и независимостта на тази институция.

3 Съществува и друга хипотеза по отношение произхода на двойното счетоводство. Тя се свързва с името на холандския математик Симон Стевин, според когото двойното счетоводство възниква в древния Рим по времето на императора Юлий Цезар. На настоящия етап тази хипотеза има ограничен брой привърженици, поради което се приема, че двойното счетоводство възниква в Италия през средновековието и по-конкретно по времето на ренесанса и Просвещението.

4 Спазвайки историческата истина следва да посочим, че проблемите на счетоводството са разгледани за първи път в произведението на един друг италианец – Бенедето Котругли, озаглавено За търговията и съвършения търговец. Този труд е написан в Неапол през 1458 г., но е отпечатан през 1573 г., т.е цели 115 години по-късно. Поради това се приема, че произведението на Лука Пачоли е първата отпечатана книга по счетоводство.

5 При разработване на биографичните данни за Лука ПАчоли са ползвани части от публикации на проф. Коста Пергелов и Бойчо Бойчев

6 Бойчев, Б. Лука Пачиоли. Студентска дума, 1930, № 4, с. 5

7 Пак там. с. 5

8 Пандов, И. Основи и техника на счетоводството. София, печатница “Изгрев,” 1946, с. 16

9 Белмер, Ф. Лекции по счетоводство, държани от проф. Ф. Белмер, професор при ВТУ – Варна при Варненската търговско-индустриална камара, с. 55

10 Свраков, А. Счетоводството - символ на древност и бъдеще или вечният спътник на човечеството. Списание на Института на дипломираните експерт – счетоводители, 2002, № 8, с. 9

11 Вж. Шандов, И., цит. съч., с. 16

12 За повече подробности относно правното регламентиране на счетоводството вж. Свраков, А,. цит. съч. , с. 10-11Материала е изпратен от: Лазар Андонов
Изтегли материала