Четв, 28- ми Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Развитие на счетоводството през Средновековието


Естествено понастоящем е трудно да се установи точно кога е възникнало двойното (системно) счетоводство, както и кой е неговият автор. В това отношение съществуват различни хипотези, най-разпространената, от които възприема, както вече беше посочено, че счетоводството възниква през 1250 – 1400 година в Италия. Преобладава мнението, че то е създадено от италианските търговци, които са осъзнали необходимостта от съпоставяне на имуществото с неговия абстрактен произход, т.е с капитала на търговеца. Тъй като името на създателя на двойното счетоводство ще остане завинаги неизвестно за историята както например е известен и изобретателя на колелото, то за баща на счетоводството следва да се приеме човекът, който за пръв път е описал т. нар. венецианска система на водене на счетоводство, която се е прилагала в Италия по онова време. Счита се, че първата печатна книга, описваща принципите за водене на счетоводство в италианските градове-държави е на италианския професор по математика Лука Пачоли. Неговият труд Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita (Всичко за аритметиката, геометрита, пропорциите и отношенията), отпечатан през 1494 г. и посветен на проблемите на математиката, съдържа трактат (раздел), озаглавен Particularis de Computis et Scripturis (За сметките и записванията), в който за първи път се описва т. нар. Венецианска счетоводна система. На практика произведението на Лука Пачоли представлява първата публикация по проблемите на счетоводството.4

Лука Пачоли е роден през 1445 г. в Борго Сан-Сеполкро.През 1464 г. Паочли отива във Венеция, където става учител по математика на тримата сина на търговеца Ромпиаси (Rompiasi), като едновременно с това посещава и лекции по математика. По-късно той става монах от франциканския орден и като ъакъв през 1477 г. вече е проф. по математика. През 1480-86 г. той изучава теология и получава титлата магистър по теология. През същото това време той предприема редица пътувания и обикаля почти цяла Италия. През 1487 г, той посещава за малко Перуджа и по-късно се установява в Рим. В Рим Пачоли чете лекции по математика, а през 1494 г. заминява за венеция, където издава знаменитото си същинение, отпечатано през 1494 г. и претърпяло още едно издание през 1523 г. Това съчинение се съетои от две главни части аритметика и геометрия, всяка от които е разделена на отдели, като тези отдели в първата част (аритметиката) се подразделят на трактати, а във втората (геометрията) на глави. Вторият отдел от аритметиката, в неговия 11 трактат съдържа пълно описание на двойното счетоводство и то по начина по който това счетоводство се е прилагало на практика. Впоследствие този 11 трактат е издаден като самостоятелно съчинение в Германияи Италия.


Материала е изпратен от: Лазар Андонов
Изтегли материала