Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

Рекламна кампания


Рекламна кампания


Увод

В настоящата разработка ще се направи опит за анализ на рекламната кампания на Корпоративна търговска банка /КТБ/, свързана с интернет – банкирането, което предлага банката.

Към момента, банките се ориентират освен към традиционното- физическо продаване на продукти и услуги, но и към отдалечено такова. При разглеждането на виртуалните банкови клонове на първо място трябва да се направи разграничение между тях и електронното банкиране. Макар и да съществуват множество общи черти между двете понятия и абсолютното разграничение да е невъзможно, смесването им е нежелателно. Установяването на контакт между купувачите на виртуалното банкиране и продавачите (банките) е с много лесна и безпроблемна достъпност чрез интернет. Виртуалното банкиране дава възможност на банковия клиент да получава различен набор от традиционни услуги, в т.ч. разплащателни, посредством компютърни мрежи, без да напуска дома или работното си място. Чрез PC, GSM, ATM и POS клиентът ползва банковите услуги и получава банкова информация навсякъде в страната и чужбина.

Електронното банкиране - е по-общото понятие, под което се разбира използването на информационни комуникационни технологии (ИКТ) за улесняване достъпа на клиента до услугите, предлагани от банката. Най-разпространените негови форми в България са предоставяне на справочна информация за състоянието на сметките и нареждане на плащания. Те предполагат съществуващо правоотношение между банката и клиента, което е възникнало чрез явяване на клиента в някой от физическите й клонове

Виртуалното банкиране- от своя страна, представлява по-висока степен на интеграция на информационни комуникационни технологии в банковата дейност и за разлика от електронното банкиране тук вече говорим за цялостно извършване на една или повече сделки по електронен път. Той на практика е фронт- офис информационна система, чрез която клиентите могат да осъществяват и онези действия, които при електронното банкиране са допустими само с лично присъствие във физически офис.


Материала е изпратен от: Петър Альошев
Изтегли материала