Вторник, 2- ри Юни
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Рекламна, комуникационна, ценова и дистрибуционна политика на фирмата. Основна маркетингова стратегия


Рекламна, комуникационна, ценова и дистрибуционна политика на фирмата. Основна маркетингова стратегия.


Във всяка човешка дейност, а това се забелязва особено добре в сферата на бизнеса, постигането на една цел винаги се препятства от наличието на множество обективни дадености и фактори. Част от тях се намират във фирмата и тяхното преодоляване е въпрос на подобряване на мениджмънта. Другата част, и то по – голямата, включва така наречените неуправляеми променливи. Те задават част от параметрите на стопанската дейност, които не могат да се променят съобразно желанията на отделните стопански субекти. Тези фактори имат външен характер по отношение на фирмата и в маркетинговата теория са извесни като външна маркетингова среда. Задачата на маркетинга е да оползотворят най – добре възможностите на фирмата като се отчита сегашното и бъдещото състояние на външната среда.

Маркетинговото управление предполага активно участие на фирмения мениджмънт във формирането на пазарните процеси. Това става чрез използване на различни маркетингови средства. За обозначаване на този комплекс от средства в маркетинговата теория се използва понятието маркетинг – мик.

Има различни схващания за средствата, които се включват в комплекса на маркетинговия микс. Най – широко признание е получила концепция за четирите „Р”. Наименованието се дължи на четири английски думи, които започват с латинската буква „Р”: Product (изделие, продукт), Place (място), Promotion (подпомагане) и price (цена).


* Продукт. Основното средство на маркетинга е създаването на продукт, който да притежава такива качества, че (по думите на един от водещите специалисти в областта на маркетинга – Питър Дракер) усилията по продажбите да станат ненужни. Чрез продукта се постига приспособяванетона стопанската дейност към нуждите на пазара. За степента на приспособяване на производството, обикновено се съди по характера на реализацията на продукта. Безпроблемната реализация е предпоставка за висока ефективност на стопанската дейност, а следователно и за реални възможности за постигане на фирмените цели.


* Подпомагане (стимулиране) на продажбите. Осъществява се по различни начини. Обект на въздействие могат да бъдат както крайните потребители, така и посредниците. За да бъде въздействието ефективно, е необходимо да се установи контакт между обекта на въздействието и фирмата. В маркетинговата теория тези въпроси са известни като проблем за комуникацията.

С решаването му се цели:


- информиране на потенциалните копувачи за стоките и услугите, предлагани от фирмата;

- предизвикване на желание за покупка на продуктите, предмет на фирмения маркетинг;


Материала е изпратен от: Тонка Маринова
Изтегли материала