Четв, 24- ти Юни
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

РЕКЛАМНИ МЕДИИ С ПОМОЩНИ ФУНКЦИИ


РЕКЛАМНИ МЕДИИ С ПОМОЩНИ ФУНКЦИИ
Те подсилват въздействието на основните медии, като осигуряват достигане до хора, които не могат да се достигнат по друг начин. Широко използвани от рекламодателите и са с голямо значение за постигане на целите на рекламните им кампании. В тази група се отнасят:

-външна реклама

-транспортна реклама

-кинореклама

-използване на фирмени продукти в представления

-специална реклама раздаване на рекламни подаръци

ВЪНШНА РЕКЛАМА

Това е най-старата рекламна медиа, използвана още преди 5000 г. от древните гърци и египтяни. Особено подходяща заинституционална реклама, за реклама на търговски марки и за реклама в близост до магазините, с цел насочване към покупка.

*Предимства:

-добро покриване на местните пазари

-висока честота на контакта

-географска гъвкавост

-позволява висока степен на творчество

-добри възможности да информира аудиторията

-силно въздействие

-ниски относителни разходи


*Недостатъци:

-голям дял на излишната аудитория

-ограничени възможности за предаване на голям обем от информация

-изхабяване

-високи абсолютни разходи

-проблеми с оценката на състава на аудиторията


*Видове външна реклама

-плакати

-рисувани щитове и калкани

-светлинна реклама


*Изисквания към съставянето и изпълнението на външната реклама

-кратък текст да се запомня лесно

-използване на големи и открояващи се илюстрации

-осигуряване на ясно различима идентификация на рекламирания продукт


*Изисквания за разполагане на външната реклама

-мрежово покриване на населеното място това се използва в Германия пазарите се разделят на зони според населението и в зависимост от интензивността на движение, се разполагат различен брой плакатни щитове на различни места в градовете

-метод на запушалката външна реклама се слага на всички основни пътища, водещи до населеното място

-около местата на продажби


Материала е изпратен от: NINA GEORGIEVA
Изтегли материала