Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Рентабилност и самофинансиране. Коефициент за възвръщаемост


РЕНТАБИЛНОСТ И САМОФИНАНСИРАНЕ.КОЕФИЦИЕНТ ЗА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ

За да се разкрие връзката между рентабилност и самофинансиране под внимание освен печалбата трябва да се вземат и амортизациите. По принцип амортизациите съответстват на един неосъществен разход. Амортизациите са разход, който се трансформира в определени елементи на актива. По тази причина е необходимо да се сравни чистият резултат /печалба/ увеличен с активите е и оборота. По същество става дума за сравнение на общият капацитет на самофинансирането, който се предопределя от печалбата, амортизациите и собствените капитали.

Коефициентът за общия капацитет на самофинансирането се разглежда по отношение на продажбите и по отношение на собствените капитали. Той е съотношение между общият капацитет на финансите върху продажбите или общият капацитет на самофинансиране върху собствените капитали

К= ОбКС К= ОбКС

Пр Ск

За да се получи реалната величина на самофинансиране е необходимо да се приспадне величината на разпределените дивиденти

ОбКС-дивидентите-чисто самофинансиране

Изчисляват се 2 коефициента:

1. Коефициент на чисто самофинансиране върху продажбите без косвените данъци

К= Чисто Самофинансиране

Продажби без косвени данъци

К= Чиста Печалба

Продажби без косвени данъци

2. Коефициенти за възвръщаемост – анализът на възвръщаемостта на вложените капитали може да обхване различни елементи на богатството на фирмата. Широко приложение в практиката намират следните коефициенти:

2.1. Коефициент за обща възвръщаемост на активи – съотношението чист доход плюс финансови разходи върху целия актив

К = ЧД _/п_/ + ФР

А

ЧД – чист доход (печалба); ФР – финансови разходи; А – целия актив

2.2. Коефициент за възвръщаемост на акционерен капитал – чист доход на акционерите върху акционерен капитал

К = ЧД на Акционерите

Акц.капитал

2.3. Коефициент за възвръщаемост на инвестициите – текуща печалба за периода върху обема на инвестициите


Материала е изпратен от: Емил Пенчев
Изтегли материала