Вторник, 21- ви Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Решени задачи по счетоводство


Задача 1. На 1 февруари 2003 г. е регистрирана счетоводна фирма с капитал 300 лв. През първото тримесечие на годината са извършени операциите: 1. На 5.02.: внесена е сумата от 350 лв. в търговска банка за откриване на разплащателна сметка в левове на фирмата. 2. На 13.02.: изтеглени са от разплащателната сметка на фирмата 70 лв. за изплащане на текущи разходи по дейноста на фирмата. 3. На 19.02.: закупени са счетоводни формуляри за 6 лв., като сумата е изплатена в брой. 4. На 27.02.: внесена е нова копирна машина със стойностна оценка за 60 лв., като вноска на нов съдружник на фирмата. Сключен договор за счетоводна услуга на фирма-клиент на сума за 200 лв. 5. На 4.03.: изплатени са от разплащателната сметка в левове 2 лв. за разни канцеларски материали. 6. На 21.03.: изплатени са от разплащателната сметка в левове 120 лв. за закупуване на стопански инвентар. Подадено е искане до обслужващата търговска банка за предоставяне на заем на фирмата в размер на 100 лв. 7. На 2.04.: получен заем от обслужващата търговска банка за 100 лв. с месечна лихва 3.50 лв., като парите са преведени по разплащателната сметка в банката. 8. На 5.04.: закупена е копирна машина с цена на придобиване 100 лв., като сумата е останала дължима на доставчика. 9. На 17.04.: обслужващата търговска банка изпраща уведомление за изплатена по разплащателната сметка в левове на фирмата сума за 200 лв., като цена на оказана счетоводна услуга на фирмата-клиент. 10. На 22.04.: изплатен е месечния наем, съгласно сключен договор за нает офис на фирмата, със средства от разплащателната сметка за 90 лв. 11. На 26.04.: с паричните средства от разплащателната сметка в левове е изплатено задължението за копирната машина за 100 лв. 12. На 29.04.: изплатена е месечната лихва по ползвания банков заем за 3.50 лв. със средства от разплащателната сметка в левове. 12. На 31.04.: са изплатени следните разходи с пари от касата: за телефонни услуги за 15 лв. за отопление за 14 лв. за ползваната електроенергия 25 лв. 13. На 31.04.: съпоставени са извършените разходи по дейността с получените приходи от продажби на услуги през месеца и установен счетоводния резултат от дейността на фирмата за месеца. 14. На 31.04.: с печалбата за изминалия период, която не е обект на данъчното облагане, е увеличен основния капитал на фирмата. Определена е ефективността (доходността, възвращаемостта) на фирмата чрез съпоставянето на реализираната печалба с извършените съвкупни разходи по дейността, с получените приходи от продажбите на счетоводни услуги и със стойностния размер на наличния капитал на фирмата. Иска се: Да се съставят счетоводните статии за извършените


Материала е изпратен от: Давид Любенов Сукалински
Изтегли материала