stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-15 11:10:53 [path_image] => /ufiles/2/148/153616/rezultat-ot-stopanskata-deinost-oblagane-i-razpredelenie-2.png [article_excerpt] => Резултат от стопанската дейност, облагане и разпределение 12.1. Установяване на текущия резултат преди облагане. Резултата на предприятието от стопанската дейност се установява окончателно към края на финансовата година, което за българската практика е една и съща дата за всички – 31 декември. Целта [meta_keywords] => резултат,стопанската,дейност,облагане,разпределение,установяване,текущия,резултат,преди,облагане [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153616 [title] => Резултат от стопанската дейност, облагане и разпределение [article_page] => 1 [article_html] =>

Резултат от стопанската дейност, облагане и разпределение


12.1. Установяване на текущия резултат преди облагане.

Резултата на предприятието от стопанската дейност се установява окончателно към края на финансовата година, което за българската практика е една и съща дата за всички – 31 декември. Целта на установяването на резултата е определянето на корпоративните данъци, и след тяхното приспадане остава нетния резултат за периода, който се представя в баланса и отчета за приходите и разходите. Общото правило за установяване на текущия резултат преди облагане е счетоводното съпоставяне на разходите и приходите за целия период. Това е крайната фаза на приключването и се извършва в сметка Печалби и загуби за текущата година. За да се включат всички разходи и приходи се извършват следните стъпки:

12.2. Данъчна трансформация на счетоводния резултат и определяне на данъка върху облагаемия резултат.

След определянето на финансовия резултат (печалба или загуба) по стъпките изброени по-горе се пристъпва към изпълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Съгласно този закон резултата се подлага на трансформация с цел да се определи данъчния резултат на предприятието, който се нарича още данъчна основа. Върху данъчната основа се изчислява чрез процент (данъчна ставка) данъка, дължим на държавата по този закон. Трансформирането на резултата се извършва на основата на правилата в закона и се състои в увеличенията и намаленията му по следните причини:

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 4 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153616/rezultat-ot-stopanskata-deinost-oblagane-i-razpredelenie-2-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153616/rezultat-ot-stopanskata-deinost-oblagane-i-razpredelenie-2-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Костадин Стамов [user_id] => 10944 )