Вторник, 4- ти Август
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Биология

Риба и рибни продукти


РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ


Месото на рибата има висока биологична стойност. По биологична стойност рибните белтъци не отстъпват на тези от месото. Рибата съдържа пет пъти по - малко съединителна тъкан. Рибните мазнини са богати на полиненаситени мастни киселини. Рибата съдържа над 1% минерални вещества. Тя е богата на фосфор и на някои микроелементи. Съдържа и мастноразтворими витамини. В рибата има 1 - 2% азотни екстрактивни вещества, които имат силно сокогенно действие. В мазнините се съдържа клупанова киселина, която придава специфичен мирис на рибните мазнини.

От водоемите в рибата могат да преминат разнообразни вредни за здравето вещества като: пестициди, тежки метали, живачни и други токсични съединения, радоиактивни изотопи и др. Рибата може да бъде контаминирана от хранителни добавки, от странични продукти на техническия процес и от опаковките.

Основните източнци на замърсяване на природните води са:

  1. Атмосферни валежи, отмиващи от въздуха, промишлени площадки, улиците на населените места и други различни замърсители (нефтопродукти, смес, фенол, киселини и др.)

  2. Битовите отпадъчни води, съдържащи фекалии, детергенти (повърхностно-активни миещи средства), микроорганизми в това число и патогенни.

  3. Промишлени отпадъчни води

Пестицидите са синтетични вещества, които широко се използват за повишаване качеството и трайността на селскостопанските продукти. Едни от първите масово използвани пестициди са хлороорганичните и полихлорирани бифенили. В процеса на интензивното приложение на пестицидите е установено, че те притежават наред с положителните и отрицателни свойства висока устойчивост към разграждащите фактори в околната среда, голяма разтворимост в липиди, определяща натрупването им в биологичните системи включително в животните и човека.

Посредством течащите води и атмосферните валежи тези вещества достигат до моретата и океаните, извършват кръговрат в природата, проникват в растенията и животните и чрез хранителните продукти в човешкия организъм. Полихлорираните бифенили достигат до българския консуматор главно като остатъчни вещества в някои хранителни продукти и най вече в рибата. Хлороорганичните и полихлорираните бифенили имат липофилни свойства и се отлагат в мастната тъкан на рибите. В изследваната речна, морска и океанска риба са открити остатъчни количества полихлорирани бифенили. В изкуствено развъжданите у нас шарани и пъстърва не са намерени тези


Материала е изпратен от: Асен Антонов
Изтегли материала