stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-25 11:37:13 [path_image] => /ufiles/2/147/153430/risk-i-vyzvryshtaemost-1.png [article_excerpt] => Риск и възвръшаемост Риск, видове риск Рискът се определя като несигурността относно възможните изходи от дадено събитие. Съществуват различни видове риск : Пазарният ( системен ) риск е следствие на фактори, които засягат всички фирми, напр. фактори от макросредата като инфлация, промяна във валутн [meta_keywords] => риск,възвръшаемост,риск,видове,риск,рискът,определя,като,несигурността,относно [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153430 [title] => Риск и възвръщаемост [article_page] => 4 [article_html] =>

Метод за сравняване на разходите – при този метод се сравняват разходите на два и повече инвестиционни проекта, за да се установи кой от тях е финансово най – изгоден за компанията. На практика проектите се сравняват и класират според техните средногодишни разходи. Средногодишни (приведени) разходи = C0 : n + EИнфлацията и доходността от инвестициите – изискваната от инвеститорите годишна възвръщаемост от даден рисков клас инвестиции r винаги включва определената на годишна база безрискова възвръщаемост и някакъв процент надбавка (премия) за риска, който носят тези инвестиции. Формираната на този принцип доходност е номиналната възвръщаемост, която всъщност се очаква да се реализира в бъдещето, след изтичане на експлоатационния срок на инвестирания проект.
Анализ на критичните съотношения (Break even Analysis) – за ръководителите на компанията е от голямо значение да установят предварително при какво минимално количество на продажбите нетната настояща стойност на инвестиционния проект става отрицателна и следователно той не трябва да се приема. Цел на този анализ е да бъде намерена т.нар. критична точка, която изразява достигането до финансова ефективност от конкретно производство. Критичната точка настъпва, когато приходите от продажбата на изделието се изравняват с всички свързани с него разходи. За да се достигне до този критичен обем, е необходимо да се премине през няколко етапи на анализа :

[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 7 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153430/risk-i-vyzvryshtaemost-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153430/risk-i-vyzvryshtaemost-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Росица Димова [user_id] => 9464 )