stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-05 10:25:21 [path_image] => /ufiles/2/148/153812/risk-i-vyzvryshtaemost-3.png [article_excerpt] => РИСК И ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ 1. Връзката между риск и възвръщаемост При дисконтирането на паричните потоци съществено е значението на дисконтовия процент. В него е отразена степента на риска. В разнообразната стопанска дейност винаги е налице риск. Той оказва влияние върху цената на капитала и нормата на въ [meta_keywords] => риск,възвръщаемост,връзката,между,риск,възвръщаемост,при,дисконтирането,паричните,потоци [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153812 [title] => Риск и възвръщаемост [article_page] => 17 [article_html] =>

Във връзка с цените и нормите на възвръщаемост на ценните книжа се лансира хипотезата за ефективния пазар. Тази хипотеза предполага, че във всеки момент от време цените на акциите отразяват цялата информация. Всяка нова .шокова. информация се отразява незабавно в цената на акцията. При наличието на висококонкурентен пазар би трябвало цените напълно да отразяват очакванията. На пазара участват голям брой инвеститори и финансови институции, които имат достъп до информацията  икономически прогнози, доклади, статистически данни, отчети на компании, вестникарски статии, служби за инвестиционни съвети и служби за измерване на риска. При това положение би трябвало да се очаква, че при добре информираните пазари цената напълно ще отразява цялата налична информация.

Хипотезата за ефективен пазар предполага, че пазарната цена е най-добрата оценка на сегашната стойност. Следователно нетната сегашна стойност на която и да е придобита ценна книга е нула. Инвеститорите плащат пазарната цена на инвестициите. На ефективния пазар цените на акциите отразяват очакванията. При тази ситуация и при положение, че нетната сегашна стойност на придобитите акции е нула, няма съществено значение смяната на инвестициите от една ценна книга в друга. Промяната натоварва инвеститора с допълнителни транзакционни разходи и данъци.[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 17 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153812/risk-i-vyzvryshtaemost-3-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153812/risk-i-vyzvryshtaemost-3-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Sherif Sherifov Gyundzhiev [user_id] => 23686 )