Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Риск и възвръщаемост при инвестиционните решения


Риск и възвръщаемост при инвестиционните решения


Риск и видове риск.

Риск – той представлява неопределеността (несигурността) на бъдещите приходи произтичаща от характера на фирмения бизнес.

В своята дейност фирмата е изложена на влиянието на следните видове риск:

1. Финансов риск – несигурността причинена от използването на метода на финансиране ( кредити, собствени средства и др.)

2. Ликвиден риск – това е несигурност за фирмата причинена от вида на притежаваните от нея активи и възможността те да бъдат обърнати в пари (по-ликвидна форма)

3. Валутен риск – несигурността причинена от промяната на валутните курсове върху приходите на фирмата

4. Лихвен риск – несигурност за фирмата причинена от промените в лихвения процент.


Модел за оценка на капиталовите активи

  1. Видове риск в модела

- уникален (остатъчен, специфичен) риск – този риск може да бъде преодолян чрез диверсификация във вложения в активи

- пазарен (систематичен) риск – този риск много трудно може да бъде избегнат

При този модел много важно значение изпълнява коефициента “”. Този коефициент е изразител и измерител на чувствителността на доходите от инвестициите към промените на пазарните постъпления.


Пример:

Вие като инвеститор изчислявате, че изменчивостта на приходите от пазара е 15% годишно през последните 2 години. Предлагат ви да закупите акции от четири компании при които

за акция А – 12%

за акция Б – 10%

за акция С – 7%

за акция D – 6%


Използвайки като общ знаменател пазара сравнение доходите от всяка акция с него и направете изводи.при


  1. Модел за оценка на активите – модела за оценка на капиталовите активи осигурява лесен начин за сравняване на различните степени на риск при акциите

Пример:

Използвайки модела за оценка на капиталовите активи изчислете изискваната норма на дохода, очакваната норма на дохода и направете изводи

Пример:

Предлагат ви да за закупите акции на фирма “х” притежаваща коефициент

и се продава в момента за 70лв. Финансовите експерти прогнозират, че следващата година по нея ще получите дивидент от 7лв. Прогнозите сочат, че фирмата ще се развива в положителна насока и цената на една акция в края на годината ще е 85лв. Текущата не рискова норма е 9%, а пазарния доход 12%

Изчисляване на изискуемата норма на дохода:Материала е изпратен от: Леман Айридин
Изтегли материала