stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-16 01:50:51 [path_image] => /ufiles/2/148/153516/rolq-na-schetovodstvoto-v-upravlenieto-na-ikonomicheskite-strukturi-2.png [article_excerpt] => Роля на счетоводството в управлението на икономическите структури 2.1. Счетоводството като информационна система Счетоводството като практическа дейност възниква на определен етап от развитието на обществото с цел задоволяване на конкретни, практически потребности. Стоковата размяна, постоянното дви [meta_keywords] => роля,счетоводството,управлението,икономическите,структури,счетоводството,като,информационна,система,счетоводството [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153516 [title] => Роля на счетоводството в управлението на икономическите структури [article_page] => 1 [article_html] =>

Роля на счетоводството в управлението на икономическите структури


2.1. Счетоводството като информационна система

Счетоводството като практическа дейност възниква на определен етап от развитието на обществото с цел задоволяване на конкретни, практически потребности. Стоковата размяна, постоянното движение на стоките и непрекъснато разширяващата се стопанска дейност налагат появата на счетоводството като информационна и контролна система. Съвсем не е случаен факта, че първите книги по счетоводство са написани именно за счетоводството на търговските предприятия. Така в края на XVII и началото на XVIII век счетоводните способи и преди всичко способът на двойното записване намират широко приложение в различните отрасли на националната икономика, като промишлеността, търговията, селското стопанство и др.

Един от първите счетоведи, който се опитва да изясни теоретическата същност на счетоводството е Франческо Вилла (1801-1884). Според него счетоводството като наука представлява съвкупност от икономически знания, насочени към изясняване на начина на водене на търговските книги. Целта на счетоводството е осъществяването на контрол върху стопанските средства и отчитане на приходите и разходите на предприятието, реализирани в хода на осъществяваната стопанска дейност.

Д. Маса счита че счетоводството е част от науката за стопанското управление. Целта на счетоводството е отразяване на извършените стопански операции и класифицирането им по едни или други признаци, като по този начин се получава информация, необходима на управляващите за вземането на едни или други решения.

Известният италиански специалист Джузепе Чербони (1827-1917) разглежда счетоводството като съвкупност от четири основни части - те са:

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 59 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153516/rolq-na-schetovodstvoto-v-upravlenieto-na-ikonomicheskite-strukturi-2-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153516/rolq-na-schetovodstvoto-v-upravlenieto-na-ikonomicheskite-strukturi-2-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Павлина Божилова [user_id] => 16809 )