Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводен баланс


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС


БАЛАНС


Аз съм крайното начало

на годишния Ви труд

стопанското огледало

на туй що се е създало

от жито до изумруд.

Аз съм фарът сред тъмите

на житейский стръмен бряг

направлявам съдбините

на труд, хора и парите

във житейския набег.


Сухи цифри наредени

в две колони ред по ред

вие виждате във мене

загубите отразени

и печалбите без чет.


Аз съм вечната дилема

и съдия справедлив

кой ще дава, кой ще зема

и световната проблема

ще реша с пасив – актив.

Христо Бунев

Счетоводител Пловдив

“Счетоводна мисъл” 1931 г.


Възникване и обща характеристика на счетоводния баланс. В специализираната литература се приема, че понятието “баланс” произлиза от прилагателното bilanx (bi-lanx, bis lanx), което в превод на български език означава две блюда на везни, поставени в равновесие. Дискусионен е въпроса какъв е произхода на това понятие. Повечето автори1 приемат, че етимологическият му корен се свързва със сложната латинска дума, bilanse, състояща се от bi – двойни и lanse – блюдо (блюда на везни). П. Бахчеванов2 и проф. Д. Спасов,3 посочват, че в българския език думата “баланс” е навлязла от френски и означава равновесие, равенство. П. Герстнер4 и патриарха на българската счетоводна мисъл проф. Д. Добрев5 застъпват становището, че терминът “баланс” произхожда от италианската дума “bilancia,” имаща латински корен и произхождаща от bi – двойни и lanx– везни.


Материала е изпратен от: Златка Станчева
Изтегли материала