Четв, 28- ми Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводна база


Счетоводна база


І. Същност

В меню БАЗА са включени функции, които се използват сравнително рядко – в началото при започване на работа със системата, еднократно, годишно или епизодично, когато възникне необходимост. Тези функции са:

1.дефиниране на сметките от индивидуалния сметкоплан;

2.попълване на необходимите за работата номенклатури;

3.въвеждане на салдата и оборотите към датата на автоматизиране;

4.поддържане на номенклатури;

5.паралелна обработка на данни;

6.приключителни операции;

7.работа с архиви върху диска.

Част от тези функции са много отговорни. Затова до тях може да се предостави достъп само на определени лица.

Възможно е едновременно с дефинирането на индивидуалния сметкоплан да се въведат и салдата по сметките или предварително да се дефинират всички сметки и съответните връзки с номенклатури на аналитично ниво, а след това да се въведат салдата, евентуално и оборотите. За препоръчване е първо да се изгради индивидуалния сметкоплан и след това да се въведат началните салда.

ІІ.Номенклатура

Тя представлява списък, който обхваща определено множество, свързано с конкретен признак свързан с отчитането на даден обект.

Всички номенклатури са обособени в списък, който съдържа:

1.Пореден номер, наименование и допълнителни параметри;

Наименованието е избирано по начин, който да подсказва за какво множество се отнася. Допълнителните параметри се отнасят до възможността за добавяне, промяна изтриване на позициите в тях. За определени номенклатури не е удачно да има такава възможност. Такава номенклатура е например номенклатурата Методи за амортизация. В други номенклатури е правилно да се позволят всички действия по отношение на позициите в тях, тъй като те постоянно се актуализират. Такава номенклатура е например Контрагенти.

2.Съдържание на номенклатурата.

Съдържанието на номенклатурата определя каква информация ще се изисква при въвеждане. Всяко поле от съдържанието е определен признак, който е предварително дефиниран.

Отделните полета на съдържанието могат да бъдат задължителни за въвеждане или не. Полетата биват:

-задължително – означава, че при разширяване на номенклатурата с нова позиция въвеждането на това поле ще е задължително;

-незадължително - означава, че при разширяване на номенклатурата с нова позиция въвеждането на това поле не е задължително.

За улесняване при работа с Ажур се предоставят готови дефинирани номенклатури, отразяващи множества, които са обект на аналитична счетоводна отчетност. Тези твърдо дефинирани номенклатури не могат да се изтрива или променят.


Внедряване на програмата


Материала е изпратен от: Стойко Иванов
Изтегли материала