stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-02 08:45:54 [path_image] => /ufiles/2/147/153164/schetovodna-baza-2.png [article_excerpt] => Счетоводна база І. Същност В меню _БАЗА _са включени функции, които се използват сравнително рядко – в началото при започване на работа със системата, еднократно, годишно или епизодично, когато възникне необходимост. Тези функции са: 1.дефиниране на сметките от индивидуалния сметкоплан; 2.попълване [meta_keywords] => счетоводна,база,същност,мен,база,вкл,чени,функции,които,използват [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153164 [title] => Счетоводна база [article_page] => 1 [article_html] =>

Счетоводна база


І. Същност

В меню БАЗА са включени функции, които се използват сравнително рядко – в началото при започване на работа със системата, еднократно, годишно или епизодично, когато възникне необходимост. Тези функции са:

1.дефиниране на сметките от индивидуалния сметкоплан;

2.попълване на необходимите за работата номенклатури;

3.въвеждане на салдата и оборотите към датата на автоматизиране;

4.поддържане на номенклатури;

5.паралелна обработка на данни;

6.приключителни операции;

7.работа с архиви върху диска.

Част от тези функции са много отговорни. Затова до тях може да се предостави достъп само на определени лица.

Възможно е едновременно с дефинирането на индивидуалния сметкоплан да се въведат и салдата по сметките или предварително да се дефинират всички сметки и съответните връзки с номенклатури на аналитично ниво, а след това да се въведат салдата, евентуално и оборотите. За препоръчване е първо да се изгради индивидуалния сметкоплан и след това да се въведат началните салда.

ІІ.Номенклатура

Тя представлява списък, който обхваща определено множество, свързано с конкретен признак свързан с отчитането на даден обект.

Всички номенклатури са обособени в списък, който съдържа:

1.Пореден номер, наименование и допълнителни параметри;

Наименованието е избирано по начин, който да подсказва за какво множество се отнася. Допълнителните параметри се отнасят до възможността за добавяне, промяна изтриване на позициите в тях. За определени номенклатури не е удачно да има такава възможност. Такава номенклатура е например номенклатурата Методи за амортизация. В други номенклатури е правилно да се позволят всички действия по отношение на позициите в тях, тъй като те постоянно се актуализират. Такава номенклатура е например Контрагенти.

2.Съдържание на номенклатурата.

Съдържанието на номенклатурата определя каква информация ще се изисква при въвеждане. Всяко поле от съдържанието е определен признак, който е предварително дефиниран.

Отделните полета на съдържанието могат да бъдат задължителни за въвеждане или не. Полетата биват:

-задължително – означава, че при разширяване на номенклатурата с нова позиция въвеждането на това поле ще е задължително;

-незадължително - означава, че при разширяване на номенклатурата с нова позиция въвеждането на това поле не е задължително.

За улесняване при работа с Ажур се предоставят готови дефинирани номенклатури, отразяващи множества, които са обект на аналитична счетоводна отчетност. Тези твърдо дефинирани номенклатури не могат да се изтрива или променят.


Внедряване на програмата

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 28 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153164/schetovodna-baza-2-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153164/schetovodna-baza-2-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Стойко Иванов [user_id] => 5414 )