Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводни грешки и способи за отстраняването им


Счетоводни грешки и способи за отстраняването им


1. Същност – отрицателно явление в счетоводната работа, намаляващо качеството на икономическата информация. Това налага своевременното им откриване и отстраняване. Счетоводни грешки се допускат както в хода на текущото сч. отчитане, така и през периода на обобщаване на информацията.


2. Причини за допускане:

- невнимание

- недостатъчна квалификация

- недостатъчно задълбочаване в отчетния процес

- претрупаност с много работа


3. Характеристика на счетоводните грешки и обобщаването им в 2 основни вида:

- от неправилна контировка на с/ките (вместо Д-т, К-т)

- от неправилно записани суми по с/ките и в сборовете


4. Практически възможности за откриване на сч. грешки:

4.1 чрез съставяне на ОВ

4.2 чрез инвентаризация

4.3 при проверка на отделни синтетични с/ки


5. Начини за отстраняване:


етап А. Преди разнасяне на с/ките в Гл. книга:

5.1 Корективен начин

пример: Закупени материали за 100 лв.

Сумата се дължи на доставчика.

Счетоводителят е записал: Д-т с/ка Материали 100

К-т с/ка (Каса) 100

Доставчици + подпис


етап Б. Откриване на грешката след разнасяне на с/ките:

5.2 Допълнителна счетоводна статия

пример: Закупени материали за 100 лв. от МОЛ

В счетоводството е записано: Д-т с/ка Материали 50

К-т с/ка ПОЛ 50

Допълнителната статия за изправяне на грешката е:

Д-т с/ка Материали 50

К-т с/ка ПОЛ 50


5.3 Сторнировъчна статия

- обикновено сторно – не се препоръчва в практиката, защото увеличава оборотите

пример: Закупени материали за 100 лв. от МОЛ

Счетоводителят е записал: Д-т с/ка Материали 100

(1) - грешна К-т с/ка Доставчици 100

Прави се обратна сч. статия (2): Д-т с/ка Доставчици 100

К-т с/ка Материали 100

Пише се вярна сч. статия (3): Д-т с/ка Материали 100

К-т с/ка ПОЛ 100

с/ка Материали

1. 100

3. 100

2. 100

-

ДО 200

ДС 200

КО 100

СУ 100


Материала е изпратен от: Мария Димитрова
Изтегли материала