stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-03 06:41:16 [path_image] => /ufiles/2/148/153572/schetovodni-inventarizacii-iziskvaniq-i-red-na-provejdane-rezultati-ot-inventarizaciq-i-schetovodno-tretirane-2.png [article_excerpt] => _Счетоводни инвентаризации – изисквания и ред на провеждане. Резултати от инвентаризация и счетоводно третиране_ 1. Същност и цели на инвентаризацията В края на отчетния период трябва да се извърши _контрол върху точността_ на записванията на текущото счет. описване. Извършва се проверка на имуществ [meta_keywords] => счетоводни,инвентаризации,изисквания,ред,провеждане,резултати,инвентаризация,счетоводно,третиране,същност [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153572 [title] => Счетоводни инвентаризации изисквания и ред на провеждане. Резултати от инвентаризация и счетоводно третиране [article_page] => 1 [article_html] =>

Счетоводни инвентаризации – изисквания и ред на провеждане. Резултати от инвентаризация и счетоводно третиране


1. Същност и цели на инвентаризацията

В края на отчетния период трябва да се извърши контрол върху точността на записванията на текущото счет. описване. Извършва се проверка на имущественото и финансово състояние по фактически данни. Тоест извършва се инвентаризиране. То е елемент на счет. метод и като такъв е аналог на фактическото състояние на активите и пасивите. Наличността от активи и пасиви носи инфо за своето фактическо състояние и на тази закономерност е отражение инвентаризирането. На практика инвент. се прилага като котролна дейност, но се състои в проверка на място. То се извършва за да се извлече инфо от наличностите, която се удостоверява чрез самото инвент. Цел на инвент. е създаването на инвентаризацияконтролен пакет от данни и показатели, с който може да се сравнява счет. създадената система от данни и показатели. Популярният термин е инвентаризация като дейнос и като контролен пакет. Правилно е да се говори за инвентаризиране, оценяване. Целта е котрол върху точността на данните.

Същността на инвентаризирането е установяване на фактическа инфо, която по-нататък служи за сравняване на счет. данни и за установяване на:


2. Провеждане на инвентаризацията

Всяко предприятие изготвя правилник, който представлява вътрешен нормативен акт изясняващ вида, реда, начините на провеждането на инвент. По вид може да е:

В наредбата са посочени отговорните лица в комисиите, които ще извършат инвент.

В този правилник са всички конкретни изисквания за инвент.

Напр. за някои видове имущества може да има специално инвентаризиране. Този правилник в съобразен и с всички конкретни изисквания към инвентаризирането съдържащи се в международните и национални регламентации.


[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 1 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153572/schetovodni-inventarizacii-iziskvaniq-i-red-na-provejdane-rezultati-ot-inventarizaciq-i-schetovodno-tretirane-2-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153572/schetovodni-inventarizacii-iziskvaniq-i-red-na-provejdane-rezultati-ot-inventarizaciq-i-schetovodno-tretirane-2-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Мария Заверджиева [user_id] => 7923 )