stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-23 06:18:20 [path_image] => /ufiles/2/147/153203/schetovodni-smetki-4-1.png [article_excerpt] => _Счетоводни сметки_ _1.Системата на счетоводните сметки като елемент на методологията на счетоводството. Необходимост и значение._ _Способът на балансовото обобщаване не е достатъчен за цялостното характеризиране на имуществото. Недостатъците му не позволяват да се видят всички изменения на обектите [meta_keywords] => счетоводни,сметки,системата,счетоводните,сметки,като,елемент,методологията,счетоводството,необходимост [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153203 [title] => Счетоводни сметки [article_page] => 1 [article_html] =>

Счетоводни сметки


1.Системата на счетоводните сметки като елемент на методологията на счетоводството. Необходимост и значение.

Способът на балансовото обобщаване не е достатъчен за цялостното характеризиране на имуществото. Недостатъците му не позволяват да се видят всички изменения на обектите на отчитане в движение

- балансът е средство за отразяване на статична информация ( към 31.ХІІ)

- в счетоводния баланс се използват само стойностните размери на отчетните обекти (в лева), липсват натуралните измерители

- в счетоводния баланс липсва конкретизация в различни аспекти, например материалите са представени в 1 статия в Активи, но тя не разкрива видовете материали и техните количества

Всичко това се постига чрез Системата на Счетоводните Сметки/ССС/.


2. ССС като елемент на методологията на счетоводството

Това е способ, чрез който се осъществява пълно обхващане, текущо отразяване и контрол на извършваната от предприятието дейност. Тази система се изразява чрез:

- количество и стойност на началното състояние на всеки елемент от имуществото на предприятието

- сортира увеличенията и намаленията на обектите през отчетния период, настъпили в резултат на извършените стопански операции

- определя крайните количествени и стойностни размери на всеки елемент

- осигурява обобщена информация за нуждите на управлението


3. Съдържание, структура и форма на счетоводната сметка:

3.1 Определение – счетоводната сметка е форма на пресмятане с цел установяване на състоянието и настъпилите изменения във всеки конкретен обект за определено време.

Името на счетоводната сметка е същото, като наименованието на балансовата статия. Всяка счетоводна сметка има 2 страни:

лява дясна

Дебит Кредит

/дебитираме/ /кредитираме/

активни сметки пасивни сметки


ЕЛЕМЕНТИ НА СЧЕТОВОДНАТА СМЕТКА:

Начално Салдо НС – взема се от счетоводния баланс,

- при Активните сметки НС се записва в Дебита

- при Пасивните сметки НС се пише в Кредитната страна

Обороти – увеличението или намалението на съответните Активи или Пасиви в резултат на извършените стопански операции

- дебитен оборот - сбор от измененията в Дебита на сметката

- кредитен оборот - сбор от измененията в кредита на сметката

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 2 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153203/schetovodni-smetki-4-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153203/schetovodni-smetki-4-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Стефан Вълков [user_id] => 16807 )