Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводно отчитане на ДМА в бюджетното предприятие


СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДМА В БЮДЖЕТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ


1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДМА КАТО ОБЕКТ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ

В МСС за публичния сектор и МСФО за финансовите отчети актива се определя като ресурс контролиран от предприятието в резултат от минали събития от които се очаква бъдеща икономическа изгода. При класификация на актива се използват следните признаци:

- По форма;

- По продължителност на употребата;

- По срок на ликвидност и др.

ДМА могат да се определят като установими нефинансови ресурси, придобити и притежвани от предприятието които:

- Имат натурално веществена форма;

- Се използват в дейността за отдаване под наем или за административни цели;

- Се очаква да бъдат използвани през повече от един отчетен период.

- От тяхното използване се очаква получаване на бъдещи икономически изгоди.

В състава на ДМА се вклучват:

- Продуктивни и работни животни;

- Сгради, които могат да се използват за административни, жилищни и др. Сгради – това е основният компонент на ДМА в бюджетното предприятие. В стойността им се включват и принедлежащия към сградния фонд съоръжения, оборудване, инсталации (вода, парно, асансьорни шахти, канализации, неделимо обзавеждане)

- Машини съоръжения и оборудване;

- Медицинско и лаболаторно оборудване

- Ел. Инсталации, тръбопроводи, бойлери и др.

ДМА в тази група включват софтуерно и хардуерно оборудване и други машини, съоръжения и оборудване.

а) Транспортни средства в бюджетното предприятие се групират в две групи

- Леки автомобили

- Всички останали.

б) Стопански инвентар – офис обзавеждане в бюджетното предприятие . бюра, телевизори, спортни съоръжения.

в) ДМА в процес на придобиване – незавършено строителство и други ДМА, които са в процес на придобиване;

г) Други ДМА – капитализирани разходи по наети ДМА и др.


За да бъде признат един актив за ДМА той трябва да отговаря на следните условия

- Да отговаря на определението за ДМА;

- Стойността на актива да бъде достоверно установима;

- Предприятието да очаква да получи икономическа изгода от използването или продажбата на актива;

- В бюджетното предприятие ДМА първоначално се оценяват по тяхната историческа стойност (тя бива – цена на придобиване, себестойност, справедлива стойност)


Материала е изпратен от: Георги Петров
Изтегли материала