Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводно отчитане на материалните запаси


СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ

Материалните запаси в предприятието включват:

материали – ресурси закупени отвън с цел влагане в дейността

продукция – ресурс произведен в самото предприятие с цел продажба

стоки – ресурс закупен отвън с цел продажба

незавършено производство – това са средства в разходи, дебитното салдо по сметка разходи за основна дейност, то винаги се установява при инвентаризация

биологични активи – млади животни и животни за угояване

ПРИМЕР:

Шием костюми

Дебит сметка разходи за материали 10 000

Кредит сметка материали 10 000

Дебит сметка разходи за външни услуги 2 000

Кредит сметка парични средства 2 000

Дебит сметка разходи за заплати 15 000

Кредит сметка персонал 15 000

Дебит сметка разходи за осигуровки 3 000

Кредит сметка разчети с осигурители 3 000

Дебит сметка разходи за амортизация 1 000

Кредит сметка амортизация 1 000

Дебит сметка разходи за основна дейност 31 000

Кредит сметка разходи за материали 10 000

Кредит сметка разходи за външни услуги 2 000

Кредит сметка разходи за заплати 15 000

Кредит сметка разходи за осигуровки 3 000

Кредит сметка разходи за амортизация 1 000

Дебит сметка продукция 10 000

Кредит сметка разходи за основна дейност 10 000

Д- т разходи за основна дейност К-т

10 000 10 000

2 000


Материала е изпратен от: Златка Станчева
Изтегли материала