Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводно отчитане на материалните запаси в бюджетните предприятия. Характеристика на материалните запаси в бюджетните предприятия


Счетоводно отчитане на материалните запаси в бюджетните предприятия. Характеристика на материалните запаси в бюджетните предприятия.

Счетоводно отчитане на материалите в бюджетните предприятия.1.Характеристика на материалните запаси в бюджетните предприятия


Краткотрайните материални активи на бюджетните предприятия могат да се групират в две основни групи:

1.краткотрайни материални активи и

2.краткатрайни нематериални активи


Краткотрайните материални активи, като част от активите на предприятието т бюджетната сфера са предназначени за обслужване на тяхната дейност, за производствени нужди, за провеждането на опити и изследвания и за продажба. Съгласно чл.19 от Закона за счетоводството се включват:

1.материали

2.продукция

3.стоки

4.амбалаж.

5.млади животни

6.животни за угояване и

7.незавършено производство


Основната част на краткотрайните материални активи в предприятията от бюджетната сфера са материали, които не са предназначени за влагане в производството, а такива които се използват за консумативи / канцеларски материали, медикаменти, хранителни продукти, химикали, почистващи препарати, горива и др./; за поддръжка и ремонт на сгради и инвентар; канцеласки инвентар; резервни части, модели, отчетни инсталации, образци и други.


2.Оценка на краткотрайните материални активи


а/оценка при придобиване:

  • цена на придобиване- използва се при закупуване на материални запаси;

  • себестойност – в случаите, когато се произвеждат в бюджетното предприятие

  • продажна цена – при безвъзмездно получаване, при излишъци на материални запаси и преоценка


б/оценка при изразходване:

  • “първа входяща-първа изходящацена”

  • “последна входяща-първа изходяща цена”

  • средна претеглена цена

  • цена на конкретно избрана доставка


3.Счетоводно отчитане на материалите в бюджетните предприятия


3.1.Характеристика

Материалите в бюджетните предприятия изпълняват различна роля. Една част от тях са в пряка връзка с бюджетната дейност, друга с ремонт и поддръжка на материалните дълготрайни активи, трета с управлението на бюджетното предприятие.


Материала е изпратен от: Tsvetana
Изтегли материала