Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводно отчитане на производствените операции. Организация, методология и процедурни техникиВ правилника е прието основната дейност да се разглежда едновременно с финансовата дейност и да се третира като обичайна дейност на предприятието. В тази обичайна дейност не се отграничава инвестиционната дейност. Тя остава обединина с основната и това е характерно за текущото счет. отчитане.

Крайният фин. резултат има следната структура и тя намира счет. израз в сметка Печалби и загуби:

 • финановият резултат от основна дейност като печалба или като загуба. Това става в сметка приходи от продажби, която периодично се приключва със сметка печ. и заг.
  приходи от продажби няма салдо, тя е операционна калкулационна по отношение на пълната себестойнот напродадения продукт и съпоставителна с двата си оборота

 • финансовата дейност отразява обикновено по отделно загуби от разходи и печалби от приходи


3. Отчитане на снабдителните операции – организация, методология, методи и процедурни техники.

Снабдяването обхваща всички дейности, водещи към осигуряване на всички ресурси – материални, трудови и финансови за постигане на целите. Става дума за операции, свързани с пазара - фин. и стоков; със собствено производство и наемането на обикновен договор, рента, лизинг и т.н. В тесен смисъл то обхваща осигуряването на необходимите блага – материа-ли,стоки,външни услуги и права.От функционална гл.т. то осигурява необходимата интензивност на К, от фин.-организационен аспект то води до осигуряване, използване на К за инвестирането му в ДМА.


3.1. Организация на счет. отчитане се има предвид според:

 1. Според начина на придобиване

 • чрез възлагане на изпълнител

 • по стопански начин – строителство (на ДМА)

2. Организира се по отделни видове обекти  крайни видове

3. Географски признак, според който има придобиване

 • от страната

 • чрез внос от чужбина по видове държави

4. По начин на заплащане

 • пари и парични еквиваленти

 • финансови инструменти

 • търг.кредит

 • банков кредит

 • финансов лизинг

5. Според естеството на ДА и Материални запаси

 • придобиване на замя

 • съоръжения и оборудване

 • стоки, материали

 • биологични активи

6. По степен на експлоатация (за ДМА)

 • придобиване на нови/стари


Материала е изпратен от: DIMITRIYA ATANASOVA
Изтегли материала