Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводно отчитане на разчетите с персонала и подотчетните лица в бюджетните предприятия


Счетоводно отчитане на разчетите с персонала и подотчетните лица в

бюджетните предприятия.1.Характеристика на разчети с персонала в бюджетните предприятия.


Дейността на повечето бюджетни предприятия е свързана с изразходването на значително количество жив труд. По тази причина, разчетните взаимоотношения с персонала в тези бюджетни звена са основни и най-често срещаните като отчетни обекти.

Трудовите възнаграждения на персонала в бюджетните предприятия, обикновено се изплащат два пъти в месеца – под формата на аванскъм 15-то число и като заплата в края на месеца. Счетоводното отразяване на дължимите възнаграждения към персонала и други плащания на бюджетното предприятие във връзка с използване на живия труд като разход се извършва един път в месеца – най-често в неговия край.


2.Счетоводни сметки за отчитане на разчети с персонала.


Основните сметки, предвидени в сметкоплана на бюджетните предприятия за отчитане на взаимоотношенията с персонала са сметките от подгрупа 421Разчети с работници, служители и друг персонал – местни лица и 422 Разчети с работници, служители и друг персонал-чуждестранни лица. За счетоводното отчитане на формираните провизии за бъдещи плащания към персонала в сметкоплана е предвидена сметка 4230 Провизии за бъдещи плащания към персонала.

При счетоводното отчитане на разчетните отношения с персонала се засяга и един друг основен обект в бюджетните предприятия, какъвто са разходите. За тяхната счетоводна характеристика са предвидени сметки в раздел 6Сметки за разходи в Сметкоплана на бюджетните предприятия. По-конкретно става въпрос за сметки от подгрупа 604 Разходи за заплати, други възнаграждения и провизии за персонала и 605 Разходи за социални осигуровки за персонал и други лица.


3.Стопанси операции и счетоводни статии за отчитане на разчети с персонала


За изплатен аванс на персонала:

Дебит сметка 4213Вземания от работници, служители и друг персонал-местни лица,

Дебит сметка 4224Вземания от работници, служители и друг персонал-чуждестранни лица

Кредит сметка 5011Касови наличности в лева

За начисленото трудово възнаграждение:

Дебит сметка от подгрупа 604Разходи за заплати, други възнаграждения и провизии за персонала


Кредит сметка 4211Задължения към работници,служители и друг персонал-местни лица

Кредит сметка 4222Задължения към работници,служители и друг персонал-чуждестранни лица


За начислените заплати за сметка на НОИ:

Дебит сметка 4558Вземания от ДОО и социално-осигурителни плащания


Материала е изпратен от: Стефан Вълков
Изтегли материала