Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводно отчитане на разчетите с персонала и подотчетните лица в бюджетните предприятия


4.2.Счетоводни сметки за отчитане на разчети с подотчетни лица

По своя характер разчетите с подотчетни лица са вземания на бюджетните предприятия. За тяхното счетоводно отчитане към подгрупа сметки 426 Подотчетни лица са предвидени две синтетични сметки – сметка 4261 Вземания от подотчетни местни лица и сметка 4262 Вземания от подотчетни чуждестаранни лица.

Сметките са активни, балансови и се дебитират при предоставяне средства по аванса, а се кредитират при неговото отчитане.


4.3.Стопански операции и счетоводни статии

При предоставяне на паричен аванс на подотчетни лице:

Дебит сметка 4261 Вземания от подотчетни лица, или

Дебит сметка 4262 Вземания от подитчетни чуждестранни лица

Кредит сметка 5011 Касови наличности в лева, или

Кредит сметка 5012 Каесови наличности във валута


При отчитане на предоставен аванс срещу командировка:

Дебит сметка 6094 Разходи за командировка в страната, или

Дебит сметка 6095 Разходи за командировки в чужбина

Кредит сметка 4261 Вземания от подотчетни местни лица, или

Кредит сметка 4262 Вземания от подотчетни чуждестранни лица


За закупените от подотчетното лице материални и нематериални активи, ще се състави счетоводната статия:

Дебит сметки от група 20 Дълготрайни материални активи, или

Дебит сметки от група 21 Нематериални дълготрайни активи, или

Дебит сметки от група 30 Материали, продукция, стоки

Кредит сметка 4261 или

Кредит сметка 4262


При връщане на част или на целия размер от предоставения аванс:

Дебит сметка 5011 Касови наличности в лева, или

Дебит сметка 5012 Касови наличности във валута

Кредит сметка 4261 Вземания от подотчетни местни лица, или

Кредит сметка 4262 Вземания от подотчетни чуждестранни лица


Материала е изпратен от: Стефан Вълков
Изтегли материала