Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводно отчитане на разплащанията с чужбина


Счетоводно отчитане на разплащанията с чужбина


За счетоводното отчитане на банковите кореспондентски взаимоотношения и разчети между баните по повод обичайното им платежно посредничество могат да се използват следните сметки:

  • с/ка (гр.50) Разплащателни сметки във валута при чужди кореспонденти (Ностро сметка);

  • с/ка (гр.18) Привлечени седства по разплащателни сметки във валута на банки (Лоро сметка);

  • с/ка (гр.18) Привлечени средства по разплащателни сметки във валута на предприятия;

  • с/ка (гр.48) Разчети с чуждестранни кореспонденти

Тъй като клоновете нямат сметки в чужди банки-кореспонденти, те изпълняват наредената от своя клиент платежна операция от името и за сметка на централата, към която принадлежат или използват телексната система на централата по SWIFT. До завършването на плащането движението между клона и централата на територията на страната следва да се отразява чрез сметка (гр.46) Вътрешни разчети по междубанкови операции във валута (Специфични вътрешни разчети във валута)

2.1. Счетоводно отчитане на разплащанията с чужбина чрез свободен (директен) банков превод


Банковият директен кредитен превод е най-лесната за техническо изпълнение форма на плащане, прилаган при външнотърговски сделки. Нарича се „свободен”, защото не е обвързан с никакви допълнителни условия за нито една от четирите страни. Единственото задължение на платеца (вносителя) е да нареди извършването на превода на парите по банков път, а на банките – да осигурят навременното получаване на сумата от бенефициента (износителя) .Преводът се извършва от банката на платеца на основание на писмено нареждане за плащане, надлежно подписано и подпечатано от упълномощените представители на предприятието – вносител. В него трябва да е посочено пълното име и адрес на бенефициента, както и името на неговата банка и номерът на сметата му. Банката задължава сметката на наредителя (платеца) и заверява сметката на кореспондента си, чрез когото ще бъде извършено плащането.

Схемата на разплащане може да бъде представена по следния начин: ( виж следващата страница)

Легенда:

  1. Сключване на договор за покупко-продажба между получателя и платеца, уточняване формата на плащане.

  2. Изпращане на стоката, респективно извършване на услугата.

  3. Представяне на нареждане за плащане в банката на платеца. Банката намалява средствата по сметката на клиента си и превежда сумата до банката на получателя (банката-кореспондент). Наредителят дължи на банката възнаграждение и направените разноски по превода. До изпълнението на нареждането за превод платецът може да го отмени или измени.


Материала е изпратен от: Людмил Стоянов
Изтегли материала