stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-05 08:45:34 [path_image] => /ufiles/2/147/153139/schetovodstvo-72.png [article_excerpt] => Отчитане на капиталите Обща х-ка на к-ла и видове капитал. К-ла представлява паричен израз на стойността на вложените в предприятието А-ви. Съгласно общите разпоредби на нац. счет. стандарт под А-в се разбира всеки придобит и контролиран от предприятието ресурс които на минали събития води добъдещи [meta_keywords] => отчитане,капиталите,обща,видове,капитал,представлява,паричен,израз,стойността,вложените [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153139 [title] => Счетоводство [article_page] => 2 [article_html] =>
 1. Продаване на номин. ст/ст

Д гр 50

К 101

 1. Продажба с по-висока ст/ст

Д гр 50

К 101

К 108 разлика

Случай за увеличаване на осн. к-л

 1. за с/ка на набрания допъл. к-л в дружествата

Д 102

К 101

 1. за с/ка на набраните резерви в предприятиета, но не V резерви

Д гр 11 /някои видове/

К 101

 1. за с/ка на печалбата от мин. Години

Д 122

К 101

Статията е възможна ако има плащане на данъка в/у печалбатаот предприятието .

Случаи за намаляване на осн. к-л

 1. когато напусне съдружник

Д 101

К 50

 1. изключение са ДА, които подлежат на амортизация

Д 241, 242

К гр 20

Д 101

К гр 20

 1. когато предприятието покрива загуби от мин. год. за с/ка на к-л

Д 101

К 121 /загуби за мин. год./

Счет. отчитане на допъл. к-л /102/

Увеличаване на к-ла

 1. формиране на к-ла

Д гр 50,30 и т.н.

К 102

 1. увеличаване на доп. к-л за с/ка на резерви

Д гр 11 / някои с/ки/

К 102

 1. увел. на 102 за с/ка на Pr

Д 122

К 102

Намаляване на доп. к-л

 1. при връщането на допъл. вноски на собственика

Д 102

К гр 50

Не може да се върне ако е трансформиран в осн. к-л

 1. в края на годината

Д 102

К 101

 1. за покриване на загуби от мин. години е:

Д 102

К 121

Счет. отичитане на резервен к-л /гр11/

Тя вкл.след. с/ки:

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 44 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153139/schetovodstvo-72-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153139/schetovodstvo-72-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Марийка Станчева [user_id] => 9312 )