stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-05 08:45:34 [path_image] => /ufiles/2/147/153139/schetovodstvo-72.png [article_excerpt] => Отчитане на капиталите Обща х-ка на к-ла и видове капитал. К-ла представлява паричен израз на стойността на вложените в предприятието А-ви. Съгласно общите разпоредби на нац. счет. стандарт под А-в се разбира всеки придобит и контролиран от предприятието ресурс които на минали събития води добъдещи [meta_keywords] => отчитане,капиталите,обща,видове,капитал,представлява,паричен,израз,стойността,вложените [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153139 [title] => Счетоводство [article_page] => 4 [article_html] =>
  1. когато предприятието погасява заем във валута

Д 1512

К 504

  1. когато погасявамедълга към банката отпуснала заема за с/ка на реализацията

Д 1511

К 411 /клиентите/

Лихвата е фин. разход за предприятието. Фин. разходи се отчитат със с/ки от гр.62.

621 -р/ди за лихви

С8ките от гр62 са операционни. Те се Д с V фин. р/ди, а се К при отнасянето на тези р/ди към с/ка 123/Pr и загуби от текущи год./ Ако предприятието има договор с банката и предприятието си удържа лихвата или увеличава заем сл.

Д 621

К 503,1511

Ако няма такъв договор възниква задъл. на предприятието към банката. 496-активно пасивна с/ка. Тя е пасивна за кредито получателя и ако за кредитодателя/ банката/ В този случай с начислената лихва ще се

Д 621 / р/ди за лихви/

К 496 / разчети по лихви/

при изплащане на кредита

Д 496

К 503

Когато предприятието не е в състояние да си обслужва кредита то банката го трансформирав просрочен в този случай

Д 1511 /в лв./

К 1513/ в лв./

Д 1512 /във валута/

К 1514/ във валута/

Ако предприятието не може да върне заема банката трансформира заема в наказателни лихви.

Д 1511

К 791

Аналитично отчитане не организира по отделни кредитодатели.

Отчитане на дългоср. заеми

Те се отпускат за срок над 1 год. Отчитат зе ч/з с/ка 152. Отпускат се като при краткосрочните. Има и подс/ки.

Счет. отч. на облигационните заеми

Те са популурен начин за привличане на капитали. Разрешение за такъв заем се дава от министерството на финансите. Продажбите на облигации трябва да е съобразена с търсенето и предлагането. Във връзка с това са възможни 3 начина за оценка:

Продажбата или емисия на облигации може да се извършва ч/з публична подписка и ч/з посредник. Погасяването на облиг. заем става ч/з изкупуване на собствените облигации-153. Записванията ще са сл.:

  1. за отпечатаните, но не продадени / не емис. облигации се отразяват ч/з задбан. с/ка /

Д 96 /961, 962-под с/ки/

К 99

  1. при пробажба на облигации са възможни 3 варианта

-курс ал. пари

Д гр.50 / с ном. ст/ст /

К 153 /с ном. ст/ст /

-курс надпари

Д гр50 / продажна/

К 153 с ном. ст/ст

К 108 разлика

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 44 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153139/schetovodstvo-72-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153139/schetovodstvo-72-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Марийка Станчева [user_id] => 9312 )