stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-05 08:45:34 [path_image] => /ufiles/2/147/153139/schetovodstvo-72.png [article_excerpt] => Отчитане на капиталите Обща х-ка на к-ла и видове капитал. К-ла представлява паричен израз на стойността на вложените в предприятието А-ви. Съгласно общите разпоредби на нац. счет. стандарт под А-в се разбира всеки придобит и контролиран от предприятието ресурс които на минали събития води добъдещи [meta_keywords] => отчитане,капиталите,обща,видове,капитал,представлява,паричен,израз,стойността,вложените [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153139 [title] => Счетоводство [article_page] => 5 [article_html] =>

трансформиране на разлика в резерви

Д 108

К 117,116

курс подпари

Д 50 с продажна

Д 109 разлика

К 153 ном. ст/ст

Д 116,117 Д 99

К 109 К 96

Облигациите могат да се пробават и ч/з посредник, за което трябва да му изплатим комисиона

Д 629 /др. фин. р/ди/

К гр 50

Намалението на облигационния заем се реализира на собст. облигации и тяхното унищожаване. Изкупените собст. облиг. се отчитат ч/з с/ка 514.

 1. Когато ги изкупуваме по ном. ст/ст

Д 514 -цена на придобиване

К 503

 1. когато няма разписка м/у цена на придобиване и ном. ст/ст

Д 153

К 514

 1. когато ном. ст/ст е по - голяма от цена на придобиване

Д 153 с ном. ст/ст

К 514 с цена на придобиване

К 108 разлика

 1. когато цената на придобиване е по- голяма от ном. ст/ст

Д 153 с ном. ст/ст

Д 109 разлика

К 514 с цена на придобиване

Счет. отч. на др. заеми и дългове

 1. др. заеми и дългове- отчитат се задъл. на предприятието за движимо и не движимо имущество придобито ч/з изплащане на рента. Задълженията към лизингодателя на фин. обвързани лизингови договори / при възникване на заема

Д гр 20

К 159

 1. при изплащане на сумите

Д 159

К 501

 1. при закриване задължението на предприятието

Д 159

К 791

 1. V месец трябва да плащаме съответните Е

Д 699 /др. извънредни разходи/

К 501

Отчитане на финансиранията

Получените безвъзмездно средства под формата на дарителство, спонсорство и др. за придобиване на активи или извършване на р/ди се отчитат ч/з с/ки вкл.:

 1. финансиране за Д1

 2. финансиране за тек. дейност

Те са пасивни. Ще се К при откриване на финансиране, а ще се Д при отразяване на п/да от финансирането с Е-мата на начислената амортизация на въведения в експлоатация актив.

 1. се К с/д Д на с/ки от гр.20.

Пр. 1/ получено е финансиране в размер на 50000 лв. за закупуване на машина от дарител. Сумата е постъпила по разплащателна с/ка.2/машината е закупена ,за което ог разл. с/ка е изплатена Е-мата от 49000 лв.3/ неизразходваната Е е върната на дарителя.4/ машината е въведена в експлоатация. Начислена е амортизация за 1-ят месец от експлоатацията 200 лв.

 1. Д 503 50000

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 44 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153139/schetovodstvo-72-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153139/schetovodstvo-72-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Марийка Станчева [user_id] => 9312 )