stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-13 05:51:06 [path_image] => /ufiles/2/147/153062/schetovodstvo-obekti-na-schetovodstvoto-2.png [article_excerpt] => Счетоводство. Обекти на счетоводството. * Отчетно обособени звена Счетоводството се осъществява в рамките на предприятията (търговки дружества, кооперации, обществени организации, фондации, сдружения и др.) – т.е. това са отчетно обособени звена. В закона за счетоводството те се наричат предприятия. [meta_keywords] => счетоводство,обекти,счетоводството,отчетно,обособени,звена,счетоводството,осъществява,рамките,предприятията [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153062 [title] => Счетоводство.Обекти на счетоводството [article_page] => 1 [article_html] =>

Счетоводство.

Обекти на счетоводството. 1. Отчетно обособени звена

Счетоводството се осъществява в рамките на предприятията (търговки дружества, кооперации, обществени организации, фондации, сдружения и др.) – т.е. това са отчетно обособени звена. В закона за счетоводството те се наричат предприятия.


 1. Активи

Независимо от различията в големината и спецификата на изпълняваните задачи, в дейността на предприятията има нещо общо – те разполагат с определени стопански средства, наречени активи, които са материална основа на осъществяваната дейност. Те имат конкретен състав, форма на проявление и изпълняват определена роля в стопанския живот. Те биват:

 1. средства на труда;

 2. предмети на труда;

 3. продукти на труда;

 4. парични средства и др.

Активите имат конкретен произход (източник на получаване или образуване) и целево предназначение.


 1. Пасиви

Източникът на получаване на всеки актив се нарича пасив.


 1. Обект на счетоводството

Съвкупността от всички активи, с които разполага дадено предприятие и техните източници (пасивите) формират неговото имуществено състояние. В резултат на осъществяваната дейност, активите се променят непрекъснато, както по количество, качество и състав, така и по източници на образуване и целево предназначение. Основата на тези промени са извършваните (протичащите) стопански операции. Чрез тях имущественото състояние получава динамичен характер. Обект на счетоводството е имущественото състояние на предприятието, изразено като динамична величина.


 1. Групи на имуществено състояние

Като обект на счетоводството, имущественото състояние на всяко предприятие се характеризира с голямо разнообразие и нееднородност. Независимо от това то може да се конкретизира в следните 4 групи:

 1. Активи (стопански средства);

 2. Пасиви (източници на стопански средства);

 3. Стопански операции и процеси;

 4. Условни активи и пасиви (правни взаимоотношения от стопански характер).

Първите две групи са основни, а вторите две – производни. На практика всяко нещо, което се отчита по счетоводен път, се отчита по една от посочените групи.

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 1 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153062/schetovodstvo-obekti-na-schetovodstvoto-2-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153062/schetovodstvo-obekti-na-schetovodstvoto-2-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Румен Кирилов [user_id] => 11346 )