Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Счетоводство-тест


1.Кое от посочените твърдения е вярно?

а) счетоводството задължително използва паричен и натурален измерител;

б) счетоводството задължително използва паричен и трудов измерител;

в) счетоводството задължително използва паричен измерител;

г) счетоводството задължително използва паричен, трудов и натурален измерител.


2.Кои от посочените обекти на отчитане не могат да се определят като активи?

а) пари по разплащателната сметка;

б) дължими здравноосигурителни вноски;

в) доставчици по аванси;

г) клиенти по аванси;

д) незавършено строителство.


3. Кои от изброените обекти на отчитане не са привлечен капитал?

а) основен капитал;

б) финансиране за дълготрайни активи;

в) предоставени аванси;

г) получени аванси;

д) облигационен заем.


4. Да се посочат примери, като се обясни характера и ефекта от измененията на:

а) стопански операции, засягащи активите на предприятието;

б) стопански операции, засягащи капиталите на предприятието;

в) стопански операции, засягащи активите и пасивите на предприятието.

(Тук посочваш три примера за стопански процеси и операции от първи, втори и трети тип. Ако ти е трудно ще ми пишеш да ти дам такива примери.)


Материала е изпратен от: Симеон Николов
Изтегли материала