Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

Семиотика на рекламните послания в българската армия. Перспективи за оптимизация


Семиотика на рекламните послания в българската армия. Перспективи за оптимизация


1. Същност и необходимост от реклама на Българската армия /БА/

Според националната политика, свързана с реорганизация на Българската армия, у нас бе приет модела на кадрова военна служба. За тази цел бе необходима политика, насочена към набиране на служещи в Българската армия.

Основните принципи на Концепцията за набиране и преминаване на службата на кадровите военнослужещи в Българската армия са:

  • Рационално използване на всички възможности за окомплектоване на Въоръжените сили с качествен кадрови потенциал.

  • Постигане на широка обществена подкрепа на процеса по набирането на кадрови военнослужещи за Въоръжените сили.

  • Повишаване на привлекателността на военната професия чрез създаване на необходимите предпоставки за професионална и социална реализация на кадровите военнослужещи.

  • Създаване на благоприятна информационна среда в обществото и реализиране на ефективна, постоянна и "агресивна" рекламна кампания за набиране на кадрови военнослужещи за Въоръжените сили.

Част от политиката бе широка рекламна кампания, създадена от БА и осъществена чрез централните медии – преса, национална телевизия и чрез специфични рекламоносители. Цел настоящето проучване е да се анализира същността и семиотичната структура на посланията, свързани с кампанията на БА.

2. Целева група на рекламните послания

Според спомената концепция, целевите групи или аудиторията на рекламната кампания са лица в определена възраст, и от двата пола, на територията на цялата страна.

Целевата група може да се сегментира и по младежи, отслужили наборна служба и такива, които не са. Ако се направи анализ на самата рекламна кампания, излъчвана по БНТ обаче, може да се види, че няма съществена разлика между отделните послания - тоест, като първи недостатък на рекламните послания във формата на телевизионни клипове на БА може да се посочи това, че те не са сегментирани.


Материала е изпратен от: Петър Альошев
Изтегли материала