Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Шест стъпков процес в създаването и поддържането на финансовите продукти


Тема 5: Шест стъпков процес в създаването и поддържането на финансовите продукти

Ценообразуване, оценяване, търговия и хеджиране на структурирани продукти

1. Определяне на инвеститорското търсене.

Структурираните продукти се предлагат от различни по тип и организация инвестиционни посредници и дружества. Независимо, че инвестиционните дружества набират свободния паричен капитал от индивидуалните инвеститори, то инвестиционните им портфейли се управляват от инвестиционните посредници, на които се възлагат и сделките с ценни книжа предимно на вторичния капиталов пазар. Това не изключва възможността инвестиционните посредници да извършват сделки по първичната емисия на ценни книжа на първичния капиталов пазар.

Освен за сделки с ценни книжа на борсовия организиран пазар инвестиционното посредничество се прилага и при продажбата на цели предприятия, обособени части, пакети от дялове и акции на извънборсовия пазар. В този случай функциите на инвестиционни посредници могат да се изпълняват от банки, застрахователни дружества, консултантски дружества, финансово-брокерски къщи, маркетингови агенции и др., като субектите извършващи посредническа дейност с инвестиции по принцип не е задължително да извършват изключително тази дейност. Напротив, практиката показва, че те извършват основно други дейности (банкова, застрахователна, консултантска), но и едновременно с това и дейност по инвестиционно посредничество.

Очевидно е, че посочените по-горе субекти трябва добре да познават пазара на инвестиции, интересите на инвеститорите, особеностите и атрактивността на самата инвестиция, начина на проучване на пазара, начина на преговаряне, начина на ценообразуване на инвестициите, финансовите схеми и гаранции по изпълнение на сключените сделки и др.

В това отношение от съществено значение е избраният инвестиционен посредник да бъде коректен партньор и да действа от името и за сметка на своя доверител в рамките на делегираните му права.


Материала е изпратен от: Стоян Маринов
Изтегли материала