Вторник, 30- ти Ноември
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Биология

ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА И ХРАСТИ


ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА И ХРАСТИ


Широколистните дървета и храсти за разлика от иглолистните (ср. Иглолистни растения) са само покритосеменни растения и се отнасят към различни семейства и разреди. От общо около 230 000 вида покритосеменни растения около 100 000 са дървета и храсти. Изчислява се, че на Земята има около 15 000 вида дървета и храсти, които се използват от човека. По-важни от тях са около 900 вида: в Африка - 184, в Америка - 338, в Азия 207, в Австралия 82, в Европа - 89 вида.

Широколистните дървета и храсти са многогодишни растения. Стъблата и корените им са вдървенели благодарение на вторично образуване на дървесина и кора. Това се дължи на дейността на специални образувателни тъкани камбий и фелоген: от деленето на клетките на камбия се получават клетъчните елементи на дървесината, а от клетките на фелогена на кората. Освен от проводящи елементи (главно съвършени дървесинни цеви трахеи, дървесината на широколистните дървета и храсти е съставена и от клетки на основна и на механична тъкан. Дейността, особено на камбия, е свързана с определени външни условия, ето защо в умерените области тя продължава кратък период от годината в България през пролетта и началото налятото. В началото камбият образува клетки с по-голям, а по-късно с по-малък диаметър. Така всяка година в стъблото се получават различими зони годишни пръстени (кръгове).

Дърветата се характеризират с едно стъбло (рядко с повече), което се разклонява на известна височина над почвата. Затова те имат ствол и корона. Храстите се разклоняват веднага или съвсем близо над почвата, поради което нямат ствол. Дърветата достигат значителна височина от няколко до над 100 т, докато храстите са ниски до няколко метра. В България има голям брой многовековни дървета (някои и с големи размери) - повече от 300 са обявени за природни забележителности. Лесно се разпознават по табелата със силуета на брадатия орел символ у нас за защита на природата. Все още обаче съществуват много хилядолетници и гиганти, които не са поставени под закрила на закона и безотговорно се унищожават. Учениците могат да помогнат за запазването им, като съобщават за тях на учителя по биология или в горското стопанство.

В България най-старите широколистни дървета са дъбове - напр. Царският дъб летен дъб във вековната гора край Тулово (Старозагорско), е на възраст над 1000 г. Дълголетници са също топола, орех, бук, бряст, ясен, явор и др. Най-високи са букът край с. Скобелево (Пловдивско) 44m, дъбът край гр. Угърчин (Ловешко) 35 m, чинарът в с. Скрът (Благоевградско) 36 m, и др. Най-голям диаметър на ствола достигат чинар,топола, дъб, ясен и др.

Широколистните дървета и храсти са вечнозелени и листопадни. Вечнозелените са характерни за тропичните и субтропичните области, а листопадните за умерените. В България вечнозелени са само тракийски дъб, пърнар, джел, лавровишня, бръшлян, червена боровинка, връшняк и др. Редица дървета и храсти у нас са ендемити (местен-ски дъб, българска круша, зеленика, ковачев зановец, айтоски клин и др.) , други са реликти (конски кестен, лавровишня, зеленика, източен бук и др.). С дейността на човека се свързва разпространяването на келяв габър, драка и др.

Много от нашите широколистни дървета и храсти се отнасят към семейства Брезови, Букови и Върбови. Към сем. Върбови освен род Върба (в България 18 вида и редица хибриди) принадлежи род Топола (в България най-често бяла и черна топола, но също така трепетлика). Видовете от това семейство са разпространени предимно по влажни места, край реки.

В България се срещат 4 вида липа едролистна, дребнолистна, сребролистна и червена. Род Липа се отнася към едноименно семейство Липови, чийто видове са


Материала е изпратен от: Веселин Денев
Изтегли материала