Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Систематично счетоводно отчитане


Систематично счетоводно отчитане


1. Същност – включва отразяването на стопанските операции по сметките. Изразява се в завеждането на синтетичните и аналитичните счетоводни сметки в съответните книги:

- главна книга за синтетичните сметки

- спомагателни книги за аналитичните сметки


2. Видове систематично счетоводно отчитане:

2.1 Синтетично – дава обобщена информация в стойност (лева и валута)

2.2 Аналитично – осигурява подробна детайлизирана информация за отчетния обект. За тази цел към всяка синтетична сметка се завеждат аналитични сметки, те съдържат информация за същия обект, но не само в стойност, а и с помощта на натуралните и трудови измерители ( литър, метър, кг., тон …)

2.3 Връзка между синтетичните и аналитични сметки:

- по отношение на началните салда

- по отношение на оборотите и сборовете

- по отношение на крайните салда


Упражнение:

Задача 1: На 01.12.2007г. “Платекс” АД гр.Дряново има следния счетоводен баланс:

1. Сгради 300 000

2. Машини 140 000

3. материали 11 000

4. Продукция 10 500

5. Основен Капитал 454 000

6. Печалба 20 000

7. Банков заем – краткосрочен, получен 1 000

8. Задължения към доставчици 3 000


Материала е изпратен от: Йоанна Николаева Цачева
Изтегли материала