Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Сливания и изкупувания на предприятия


Сливания и изкупувания на предприятия


  1. Механизми на осъществяване

Една компания може да обедини дейността си под една фирма с друга компания като я изкупи или като се слеят двете. На сливането и изкупувания се гледа като на всеки друг инвестиционен процес. Трябва да води до повишаване богатството на акционерите. При сливане не се определя коя компания коя поглъща, а просто двете фирми имат вече едно управление и капитал, равен на сбора от отделните суми на капитала им преди сливането.

Сливане може да има и без да се икупуват или обединяват акции на компании, а като една фирма изкупи активите на друга. По този начин дейността им се обединява и капиталът на изкупуващата фирма се увеличава.1

Сливанията могат да бъдат вертикални и хоризонтални. В първия вид има обединяване на предприятия от една и съща продуктова линия.(Нагоре или надолу по технологичната врига) Вторият – фирмите са от един и същ бранш.

След Втората Световна Война е имало и няколко големи вълни на т. нар. “конгломератни сливания”. При тях няма браншова или технологична зависимост, за да се осъществи сливане.

Причини:

  1. Икономии от мащаба на дейността. Вж. Въпрос 49 – там са обяснени иконимиите за холдингите. Тук дори и да не се създава т.нар. “вътрешен пазар” на парични потоци, пак има икономии от изоплзване на общ мениджмънт, счетоводство, финансов контрол, например и следовтелно по-ниски разходи за управление (конгломератни сливания).

  2. Вертикалните сливания са предимно, за да се останови контрол върху суровините

  3. Ако поглъщаната фирма е нерентабилна, но поглъщащата вижда потенциал в бизнеса ú, тогава изгодата е от възвръщане / повишаване рентабилността на изкупената фирма. Има компании, които са се специализирали в изкупуването на потъващи фирми или такива, които изпитват временни затруднения (например от развиващите се икономики), реформиране на структурата на фирмата в производството, мениджмънта, инвестиционната и финансовата политика. След това компаниите продават реструктурираната фирма.

  4. При сливането водещ мотив може да бъде използването на данъчни облекчения. Например фирма с голяма печалба придобива друга, която е на загуба. Така поглъщащата фирма си спестява данък.

  5. Сливането може да е резултат от инвестиране на свободни парични фондове. Условие тук е инвестиционните проекти, които осъществява поглъщащата фирма, да са с по-ниска норма на възвращаемост, от колкото тази на поглъщаната фирма т.е. тя трябва да е по-изгодна инвестиция


Материала е изпратен от: Митко Димов
Изтегли материала