stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-25 10:18:31 [path_image] => /ufiles/2/148/154215/sluchaini-velichini-4.png [article_excerpt] => Случайни величини 1. С какво се занимава статистиката Обект на статистиката са масово проявяващи се явления и процеси в определени териториални и времеви граници. Предмет й е статистична закономерност и тенденция, която се проявява в дадено масово явление за определено време и по определена територи [meta_keywords] => случайни,величини,какво,занимава,статистиката,обект,статистиката,масово,проявяващи,явления [cat] => Други [cat_id] => 15 [scat] => 0 [art_id] => 154215 [title] => Случайни величини [article_page] => 1 [article_html] =>

Случайни величини 

1. С какво се занимава статистиката

Обект на статистиката са масово проявяващи се явления и процеси в определени териториални и времеви граници. Предмет й е статистична закономерност и тенденция, която се проявява в дадено масово явление за определено време и по определена териториална единица. В този смисъл, статистическото изследване е да задоволи потребностите на статистическата практика. Тя е многоотраслова наука, защото изследва различни обекти - икономически, социални, демографски, природни. Общата теория на статистиката е обединяващо звено, защото осигурява научните основи на статистическото изучаване.

Статистическото изучаване обхваща различни етапи като през всеки един от тях се прилагат различни статистически методи. Обект на всяко статистическото изучаване е някакво масово явление, което се проявява в определени времеви и пространствени граници.

В резултат на статистическото изучаване на икономически и социални факти, явления и процеси се получават статистически величини. Те са конкретни количествени значения на масови явления и процеси за определено време и място. Различни са по съдържание, форма на изразяване и начин на получаване. Статистическите величини биват първични и производни. Първичните се получават в резултат на статистическо наблюдение или групировка и сводка. Затова те са абсолютни величини. Производните статистически величини се получават от първичните или от други производни величини след извършване на необходимите аритметични действия. Такива са относителните и средни величини. Основни видове статистически величини са: абсолютни, относителни и средни

2. Закон за разпределението

Всяка случайна величина се подчинява на определен закон на разпределението. Това е съотношението, което установява връзката между възможните стойности на случайната променлива и съответната вероятност за тяхното появяване. Този закон се основава на връзката между възможните стойности на случайната променлива и вероятността за появяването им. Всяко теоретично разпределение има свой закон за разпределение. Законът за разпределение на дадена случайна величина може да се представи по 3 начина - таблично, графично и чрез функция (аналитично).

[url] => drugi [cpages] => 5 [image_path_1] => /ufiles/2/148/154215/sluchaini-velichini-4-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/154215/sluchaini-velichini-4-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => СТАНКА ПЕТРОВА [user_id] => 19931 )