Пон, 25- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Случайни величини


Графика 1: Различни дисперсии


Задача 1:

Провежда се експеримент при който са възможни n – изхода. Това означава,че при всеки конкретен опит СВ Х може да приеме една от своите стойности (Х = х3). Ако при първия опит се е получил третия изход, то Х=х3. За да опишем математически СВ се използват следните подходи:

Строи се таблица от 2 реда и n – стълба. На първият ред – възможните изходи, а на втория – вероятностите с които могат да се получат тези изходи.

Таблица 1

Х1

Х2

Хn


P1

P2

Pn


Таблицата изразява връзката между всички еднакво възможни елементарни събития и тяхната вероятност, затова всеки подход чрез който може да се изрази връзката между ЕС и тяхната вероятност се нарича закон на разпределение на СВ. Следователно таблици 1 и 2 изразяват законите за разпределение на 2 СВ. Те се наричат и ред на разпределение. Ако реда на разпределение бъде представен графично тогава ще получим многоъгълник на разпределението или хистограма на разпределението.


Материала е изпратен от: СТАНКА ПЕТРОВА
Изтегли материала