Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

Социално-етични проблеми в рекламата


Социално – етични проблеми в рекламата

УВОД

До началото на прехода, рекламата у нас бе почти непозната. С навлизането на пазарната стихия рекламата буквално заля средствата за масова информация в България. Непривикналите сетива на българския зрител и читател бяха атакувани и заслепени от енергичната, настъпателна и добре режисирана реклама на различни акционерни дружества, банки, туристически фирми и просто пирамиди, от които масово пострада средния български гражданин, свикнал да вярва на средствата за осведомяване. Много от рекламите, които се излъчваха по телевизионните канали бяха изградени по добре обмислени схеми, построени върху доброто познаване на психологическите стереотипи и ценностите на българската нация, а също така и върху психологията на посттоталитарния човек с неговия естествен стремеж да се приобщи по възможно най-бързия начин към европейските и американските стандарти, да стане акционер, собственик, да почива в известни световни курорти, да може да си купи скъпа кола, предмети на лукса да пътува по света или от друга страна, да може да използва качествени стоки или услуги.

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА РЕКЛАМОДАТЕЛИТЕ

Рекламата винаги е насочена към някого – тя има определена целева група, сегмент, към когото отправя послание. Наред с всички определения, които се използват за рекламата, може да се направи едно генерално обобщение - рекламата е манипулация или съдържа манипулация в посланието си. Тук се крие ключовият момент за отговорността на създателя или поръчителя на рекламата – кого ще манипулира и в каква посока. Казано с други думи, въпросът може да бъде формулиран така: Кой ще се подтиква към покупка чрез тази реклама?


Материала е изпратен от: Петър Альошев
Изтегли материала