Четв, 6- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Психология

Социопатии в семейството


Най-честите социопатии, които се наблюдават в семейството и обществото(на модела на феномените са: депривация, фрустрация, изолация, алиенация).Както ще се уверим от по-нататъшното изложение, обикновено са не само нормални или на границата на бормата с патологията, но също така, в други случаи-като изолирани психопатологични симптоми или синдроми, та дори и като самостоятелни нозологични единици. Типичен пример на това е описваната напоследък Болест на социалното сирачество, за чието лечение се провеждат редица мероприятия, в т.ч. и чрез организациите на т.нар. SOS-KINDERDORF(т.е. Село за спасяване на детето).

Всъщност депривацията и фрустрацията са социопатни явления на семейно-адапционната недостатъчност.Те засягат както децата, в чиито семейства има смущения в афективния им климат, така и много от децата в различните пансионатни учебно-възпитателни заведения.И двете явления се получават следователнп като правило в резултат на неблагоприятно социално въздействие, довеждащо до едни или други пречки в задоволяването на основните афективни и нагонни нужди на детето.

Фрустрацията е термин от психологията,въведен като понятие в началото на настоящия век.Понятието обозначава състояние на човек, излъган в своите очаквания или лищен от възможността да постигне силно желана цел. Проявява се най-често под 3 форми:

-агресия-когато човек експлодира

-регресия-когато човек е такъв по природа, че не е в състояние да избухва, а таи всичко в себе си, има ниска самооценка, самосъжалява се и чрез своето поведение кара другите да се държат зле с него

-ресигнация-това е типичното женско поведение на избухване в сълзи. Характеризира се с двигателно безпокойство , апатия или агресия. Бива 2 вида: псевдо-фрустрирано поведение-частична загуба на контрол, но остава целесъобразно и регулирано; действителна фрустрация-без контрол, ограничено осъзнаване на действията.

Положителните и отрицателните въздействия на семейството върху детето могат да се отразят двупосочно върху неговото психично развитие: от една страна, то може да бъде самоуверено, самостоятелно, инициативно или пък плахо, страхливо, с чувство за вина и затворено. Фрустрацията е един от съществените моменти, водещи до психични разтройства у детето.

Понятието фрустрация (frustration) има латински произход и означава измама, напразно очакване, неуспех: а в психоанализата е термин означаващ пречка за удовлетворяване на либидото.

Понятието фрустрация обхваща всички неправилни начини на отношение в семейството, които пречат за задоволяване на основните нагони и афективни нужди на детето.

От гледна точка на психоанализата фрустрацията в общи линии разкрива липсата на удовлетворение от действителността. В последно време проблемът за фрустрацията придобива все по-голямо значение поради редица социални и икономически моменти. H. Hoff набелязва следните важни моменти водещи до кризи в семейството:

  1. Разпадане на патриархалната фамилия, водеща до промяна в положението на бащата в семейството, до смъкване на култа към бащата-той не е вече централна фигура.


Материала е изпратен от: Димитър Стефанов
Изтегли материала