stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-05 02:07:32 [path_image] => /ufiles/2/148/153596/sravnenie-mejdu-5-nacionalni-i-5-mejdunarodni-schetovodni-standarta-1.png [article_excerpt] => Сравнение между 5 национални и 5 международни счетоводни стандарта Увод Прилагането на международни счетоводни стандарти в страната е отклик на необходимостта от повишаване на прозрачността на финансовата информация, която се оповестява от предприятията. За малките и средни предприятия у нас бяха оф [meta_keywords] => сравнение,между,национални,международни,счетоводни,стандарта,увод,прилагането,международни,счетоводни [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153596 [title] => Сравнение между 5 национални и 5 международни счетоводни стандарта [article_page] => 5 [article_html] =>

За разлика от СС, в МСФО е посочено, че прилагането на метода на покупката обхваща следните етапи:

(а) идентифициране на придобиващия;

(б) оценяване цената на придобиване на бизнес комбинацията; и

(в) разпределение на цената на придобиване на бизнес комбинация между придобитите активи и поетите пасиви и условни задължения.


2. Сравнение между МСС 1 и СС 1 Представяне на финансови отчети

СС 1 има съществени изменения от началото на тази година. Той е допълнен с два нови регламента, които позволяват следното:

- предприятието е задължено да оповести допълнителна информация, когато спазването на счетоводното законодателство не е достатъчно за постигане на вярно и честно представяне; и

- в изключително редки случаи, когато допълнителното оповестяване не води до постигане на вярно и честно представяне, предприятието може да се отклони от счетоводното законодателство, за да го постигне, като направи пълно оповестяване на този факт.

При новото структурно подреждане на стандарта е заличена частта, отнасяща се за принципа на действащо предприятие, тъй като този принцип е заложен в чл. 4, т. 2 от Закона за счетоводството.

Нормите, касаещи счетоводната политика, са извадени от Общите разпоредби и са посочени в отделна част, в края на стандарта, за разлика от МСС.

Основните промени в стандарта се отнасят до формата, структурата и съдържанието на финансовите отчети и техните основни елементи, като предвид краткостта на настоящата разработка ще бъдат дадени само промените в счетоводния баланс:

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 12 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153596/sravnenie-mejdu-5-nacionalni-i-5-mejdunarodni-schetovodni-standarta-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153596/sravnenie-mejdu-5-nacionalni-i-5-mejdunarodni-schetovodni-standarta-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Георги Петров [user_id] => 17741 )