Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Статистическо изследване на развитие


СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАЗВИТИЕ

15.1. Обща характеристика


Под влиянието на различни фактори и причини явленията и процесите претърпяват изменения във времето. Поради това се прави изследване и анализ на развитието, като се измерва скоростта на изменението и се определят тенденциите в настъпващите изменения. Информацията за анализа се представя в динамични статистически редове.

Чрез изучаването на развитието се решават следните задачи:


  1. Определят се показатели за измерване скоростта на развитието;


  1. Измерва се трайната тенденция и общата закономерност на развитието;  1. Измерват се сезонни колебания;


  1. Определят се темповете на растежа;  1. Анализират се факторите и причините, оказали въздействие върху развитието;


  1. Прогнозира се бъдещото развитие на явлението.

Причините, които оказват влияние върху развитието са следните:


  1. Трайно действащи причини, които не променят силата и посоката си на въздействие. Те формират тенденцията на развитие (тренд) в динамичния ред.

  2. Трайно действащи причини, които променят силата и посоката си на въздействие при смяна на годишните времена. Това са сезонните причини, които формират сезонните колебания в развитието на явленията.


Материала е изпратен от: Николай Димитров
Изтегли материала