Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Статистическо изследване на развитие  1. Трайно действащи причини, които променят силата и посоката на въздействието си през определен период, обикновено включващ няколко години. Това са цикличните причини, под чието въздействие се формира цикличността в развитието.  1. Случайни причини, които имат временен характер и обуславят формирането на случайния компонент в развитието.


15.2. Статистическо оценяване на средния размер на развитието

За установяване на средния размер на дадено явление за определен период от време се прави осредняване на членовете на статистическия ред по формулите на средната хронологична и средната геометрична величини.

Средната хронологична величина се изчислява по различен начин за моментните и за периодните статистически редове.

При периодните динамични редове тя се изчислява както средната аритметична величина.


Осредняваните величини се представят със символа Y, а теглата със символа t, тъй като те изразяват броя на периодите, през които се среща съответната величина.При негрупирани данни средната хронологична величина се изчислява по формулата:къдетоyI са значенията на осреднявания признак;

N е броя на периодите.


Материала е изпратен от: Николай Димитров
Изтегли материала