Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Статистическо изследване на развитие


При групирани данни формулата е следната:

Средната хронологична величина при моментни динамични статистически редове се изчислява по следния начин:

Когато моментите отстоят на равни интервали от време един от друг, се изчислява непретеглена величина:, къдетоN е броят на осредняваните величини.


Претеглената моментна средна величина се изчислява по следната формула:, къдетоt j са теглата на осредняваните величини(периодите от един момент до друг);

N е броят на моментите;


Материала е изпратен от: Николай Димитров
Изтегли материала