Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Статистическо изследване на развитие


К е броят на периодите (к = N-1)15.3. Методи за измерване скоростта на развитието

За измерване скоростта на развитието се изчисляват показатели, които се наричат статистически характеристики на динамика. При определянето на показателите се прави сравнение на фактическите размери на всеки член на динамичния ред спрямо началното или предходното значение. От тук се определя и вида на показателите, свързан с базата за сравнение. Когато сравнението се прави по отношение на началното значение, прието за база, показателите са базисни. Когато сравнението се прави по отношение на предходното значение, те са верижни.

Показателите могат да се изчисляват в абсолютно или в относително изражение. Абсолютните показатели се получават като разлика между сравняваната величина и приетата за база за сравнение. Относителните показатели се изчисляват като отношение между сравняваната величина и приетата за база. Когато базата за сравнение при относителните показатели е равна на единица, те се представят в коефициенти и показват колко пъти изследваното явление се е изменило в сравнение с базата. Когато базата за сравнение е 100, относителните показатели се показват в проценти.

Показателите са следните:

Абсолютен прираст -. Представлява разликата между фактическия размер на сравняваната величина и величината, приета за база за сравнение. Когато базата за сравнение е една и съща (напр. началната година) формулата е следната:

, където
са значенията на съответните членове на реда, които се изследват;

е значението на приетата база за сравнение.

Когато базата за сравнение е прeдходната величина, абсолютният прираст се изчислява по следната формула:

Материала е изпратен от: Николай Димитров
Изтегли материала