Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Статистическо изследване на развитие, къдетое значението на абсолютния размер на величината на предходния член в реда.
Темп на прираст - . Този показател отразява относителния прираст на изучаваното явление в динамичния ред спрямо базата за сравнение. В зависимост от базата за сравнение се изчислява базисен и верижен темп на прираст.

Базисен темп на прираст:


Верижен темп на прираст:

Темп на растеж - . Това е измерител, който показва колко пъти се е изменил обема на явлението за изучавания период спрямо сравнявания. Изчислява се като динамичен индекс. За тази цел данните в реда трябва да бъдат подредени в хронологическа последователност. Когато тъмпът на растеж е изчислен при база равна на 1, той се нарича коефициент на растеж. Показателят се изчислява както по отношение на постоянна начална база, така и на база предходната година (верижен индекс).

Базисен темп на растеж:

Верижен темп на растеж:

Освен тези показатели за развитието се измерват още следните показатели: абсолютен размер на 1% прираст, среден абсолютен прираст, среден темп на растеж.

Материала е изпратен от: Николай Димитров
Изтегли материала