Петък, 30- ти Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Статистическо изучаване


Статистическо изучаване.

4.1. Основни статистически понятия.

Отговорите, на всички въпроси, които ни вълнуват са около нас, само трябва да се

научим да ги виждаме.


Статистическите методи започват да се развиват преди около 300 години с изучаването на игрите на шанса. В наши дни статистическата наука разработва методи, с помощта на които да може да се вземе правилно решение в условия на неопределеност, да се характеризират тенденциите и закономерностите в развитието на различните процеси, да се разкрият връзките и зависимостите между явленията, да се направят прогнози за бъдещото им развитие.

Статистическата дейност включва разработването на методология и планирането на статис-

тическите изследвания, получаването, събирането, обработването, анализирането и съхраняване на статистически данни, предоставянето и разпространяването на статистическа информация.

Смисълът на статистическата дейност се състои в осигуряването на държавното и стопанско ръководство на всички нива с необходимата информация за управление, както и в информирането на обществеността за хода на процесите, които ни заобикалят.

Най-популярните източници на информация са: преброяванията на населението, счетоводната отчетност, ежедневните анализи на пазара, проучванията на общественото мнение и много други. Националният Статистически Институт е най-големият разпространител на статистически данни в страната. На неговата интернет страница www.nsi.bg можете да откриете резултатите от последното преброяване на сградите, жилищата, населението и земеделските стопанства през 2001г., както и информация за Брутния вътрешен продукт на България по компоненти, вътрешната и външна миграция и здравното състояние на населението, пазара на труда, домакинските бюджети, туризма, престъпността и др. В следващата уеблиография са посочени банки със статистическа информация.

www. Най-голямата маркетингова компания с абривиатура ANR, т.е. Amer Nielsen Research, в региона на Централна и Източна Европа, страните от бившия СССР, Близкия Изток и Централна Азия

www.bnb.bg – Българска Народна Банка

www.europe.eu.int/en/comm/eurostat/serven/home.htm – Статистически център на Европейския съюз


Материала е изпратен от: Николай Димитров
Изтегли материала