Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Статистика


Статистика

1. Основни понятия на математическата статистика

Основна цел на математическата статистика е изграждането на математически модели с помощта на теория на вероятностите. Освен това, тя дава средства за тяхната проверка върху реални данни, както и за интерпретация на резултатите от тях.

В математическата статистика винаги се разглежда следния вероятностен модел: за всяко наблюдение се предполага, че то е случайна величина. Ако наблюденията са много, то обикновено те са независими случайна величина. Когато независимостта е съмнителна, се предполага някакво съвместно разпределение на тези случайна величина. Въз основа на така направените предположения се изследват вероятностните свойства на различни ''полезни'' функции от наблюденията - техните разпределения, моменти и т.н.

Когато в тези функции се поставят реалните наблюдения, се получават конкретни стойности - числа. Въз основа на тези числа се правят заключения - статистически изводи - за самия модел. Идеята на тези изводи е, че при верен модел ние знаем доколко те са ''вероятни''.

  • какви са неговите параметри;

  • доколко той е правдоподобен (адекватен);

Когато моделът се окаже неадекватен, се строи друг и т.н., както в науката математическо моделиране.

Съществуват няколко начина или метода за доказване на хипотезите:

Тест на знаците

Нека са дадени две извадки от различни съвкупности с еднакъв обем x1, x2, ..., xn и y1,y2,..., yn. При това се предполага, че наблюденията са сдвоени, т.е. на всяко xi съответствува yi.

Такава ситуация възниква често в практиката. Например, когато мерим някаква характеристика върху едни и същи обекти преди и след въздействието с някакъв химикал или състоянието на болни преди и след лечението с определено лекарство. Често наричаме такива наблюдения повторни.


Материала е изпратен от: Vanesa Petkova
Изтегли материала