stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-11 01:28:23 [path_image] => /ufiles/2/148/154218/statistika-na-firma-2.png [article_excerpt] => Международно висше бизнес училище – Дистанционно обучение Учебна дисциплина: Бизнес статистика Преподавател: доц. д-р Недка Гатева Казус 3 Фирма „Н” е с предмет на дейност продажба на домакинска техника и има 25 филиала в страната.След приключване на 2008 г. ръководството на фирмата се нуждае от ана [meta_keywords] => международно,висше,бизнес,училище,дистанционно,обучение,учебна,дисциплина,бизнес,статистика [cat] => Други [cat_id] => 15 [scat] => 0 [art_id] => 154218 [title] => Статистика на фирма [article_page] => 1 [article_html] =>

Международно

висше бизнес училище – Дистанционно обучение


Учебна дисциплина: Бизнес статистика

Преподавател: доц. д-р Недка Гатева

Казус 3


Фирма „Н” е с предмет на дейност продажба на домакинска техника и има 25 филиала в страната.След приключване на 2008 г. ръководството на фирмата се нуждае от анализ на нейната дейност със съответни изводи и оценки. Представете си, че Вие работите в тази фирма като експерт в областта на анализа и като владеещ добре статистическите методи. На Вас е възложено да подготвите за изпълнителния директор доклад, в който да се съдържат Вашите констатации, изводи и заключения от анализа на разполагаемите данни, систематизирани в няколко пункта.

1. Средният брой на заетите лица през годината е 262, от които 153 мъже и 109 жени. Те са разпределени по средна месечна заплата през годината, както е показано в следващата таблица.


Групови интервали по размер на заплатата – лв.

Брой на заетите


Мъже

Жени

Общо

до 640

2

1

3

над 640 до 680

6

5

11

„ 680 – 720

12

12

24

„ 720 – 760

19

34

53

„ 760 – 800

24

22

46

„ 800 – 840

27

10

37

„ 840 – 880

44

9

53

„ 880 – 920

12

8

20

„ 920 – 960

5

6

11

над 960

2

2

4

Общо

153

109

262


1.1. Разпределението е направено по интервална скала- (това е числова скала, отнасяща се за вариационни признаци) и е приложен аритметичният принцип-(той се изразява в съставянето на скали с еднаква ширина на интервалите) при формирането на груповите интервали. За определяне на ширината на интервалите, при предварително зададени 10 интервала, е приложена формулата

[url] => drugi [cpages] => 12 [image_path_1] => /ufiles/2/148/154218/statistika-na-firma-2-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/154218/statistika-na-firma-2-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => СТАНКА ПЕТРОВА [user_id] => 19931 )