Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Стойност на парите във времето и цена на финансовите активи


Стойност на парите във времето и цена на финансовите активи. Бъдеща и настояща стойност. Определяне на настоящата стойност.


Парите са капитал и имат свойство да нарастват щом се пуснат в обръщение

Доходът, който носят парите трябва да компенсира собственика за отказа му да използва тези пари за свои лични потребности или за по-изгодни инвестиции.

Свързани с риска вложените пари да не се върнат или да се върната с намален размер.

Дохода, който носят парите, и с които се увеличава тяхната стойност служи и за компенсация на възможните загуби за не връщането им.

Понятие за бъдеща стойност и сложна лихва.

Бъдещата стойност представлява стойността, на която ще възлиза след определен период възложения сега капитал. За определяне на бъдещата стойност трябва да са известни:

  1. Сумата на инвестираните сега средства (капитал);

  2. Годишната норма или процент на нарастването на тези средства;

  3. Продължителността на периода, през който ще нарастват първоначално инвестираните средства.

FV Future Value – Бъдеща стойност

PV Present Value Настояща стойност (Сегашна стойност)

FVn = PV (1+r)n

(1+r)n – сложно лихвен фактор

r – лихвен процент

n – броя на годините, през които ще бъде вложен капитала (период на олихвяване)

Посочения начин за определяне на бъдещата стойност не е нищо друго освен формулата за сложна лихва или лихва с натрупване.

Сложна лихва означава, че лихва се начислява всяка година не само върху първоначално вложената сума, а и между начислените лихви за предходните години. На лице е натрупване на лихва върху лихва.

Пример: Ако се внасят на срочен депозит 800лв. със лихвен процент r = 6%, каква ще бъде сумата по сметката в края на петата година?Решение: FV5 = 800 (1 + 0,06)5 = 800.1,338 = 1070,40лв.

time line линия на времевия период

FV = 1070,40лв.


PV 8000 1 2 3 4 5


FVn = PV (1 + r . n) (1 + r . n) – проста лихва

FV5 = 800(1 + 0,06.5) = 1040лв.

Изчисляване на сложна лихва за по-малко от една година

m броя на периодите в годината, за които се начислява лихва

- лихвен процент за един период

n.m брой на периодите (месеците), през които вложените средства ще предстоят на депозита.

1 месец m =12

3 месеца m = 4

6 месеца m = 2Материала е изпратен от: Генослав Димитров
Изтегли материала